Kriseøvelse – Beredskap i praksis

Hele kraftbransjen øver - Fornybar Norge, Nettalliansen, Distriktsenergi, KraftCERT og Telenor har gått sammen for å spille dere gode.

Vi møtes på Telenor Expo på Fornebu 20.-21. november til en felles kriseøvelse. Her kan du øve deg på å mestre en krise forårsaket av en cyberhendelse. 

Det middelstore fiktive kraftselskapet Øvredal Bluewater har oppdaget at noe er feil. For Øvredal Bluewater kan dette bety driftsavbrudd og et betydelig tap. Øvredal Bluewater setter krisestab …….og du er med

Vi starter med en grundig introduksjon til Øverdal Bluewater sine grunnlagsdokumenter. Disse sendes ut på forhånd. Deretter får vi litt påfyll i krisehandtering fra ekspertene før vi starter selve øvelsen.

Hva kan du øve deg på:

  • Helhetlig håndtering av hendelsen i flere fagområder
  • Samarbeid IT- avdeling vs. selskapets krisestab
  • Bruk av beredskapsressurser
  • Dilemmaer medlemmer i krisestaben står overfor
  • Samarbeid og prosedyrer i krisestaben
  • Kommunikasjon eksternt og internt

Underveis skal vi ta en fot i bakken, vurdere det vi gjorde, utveksle erfaringer og lære av hverandre.

Arrangementet er begrenset til ansatte i kraftbransjen som er medlemmer i minst en av våre medlemsorganisasjoner. Vi ønsker å skape trygge omgivelser til å samarbeide om sikkerhet på tvers av bransjen.

Hvem er det for?  
Alle som har en eller annen rolle i en krisestab. Kriseøvelsen er kun åpen for ansatte i kraftbransjen som er medlem hos Fornybar Norge, Nettalliansen eller Distriktsenergi. 

Dette er et samarbeid mellom:

Arrangementet begynner om

  • 118dager
  • 5timer
  • 41minutter