Fornybarakademiet - kunnskap for en fornybar fremtid

Største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen

Kurs

37 resultater

Type arrangement
Velg område
37 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. , Radisson BLU Airport Hotel Oslo

  Nettreguleringsdagen

  Det skal investeres for svært store beløp i kraftnettet i årene som kommer. En god regulering er viktig for å få til dette. Fornybar Norge og Distriktsenergi arrangerer topp aktuelt seminar på Gardemoen!

 2. , Radisson Blu hotell Nydalen, Oslo

  Damsikkerhet I uke 42 2024

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 3. , Thon Hotel Opera i Oslo

  Fornybarnæringens skattedag 2024

  Skattesystemet for energiselskapene er under kontinuerlig endring. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på ligningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering.

 4. , KRM kurssenter, Geilo

  Kule- og rullelager I uke 43

  Kurset har 50/50 fordeling av teoretisk gjennomgang i klasserom og praktiske øvelser i vårt spesialutrustet kule- og rullelagerlaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system med en rekke ulike oppgaver på med forskjellige lagertyper og problemstillinger knyttet til det å utføre montering, drift og vedlikehold av de aller fleste lagertyper og lager - innbygginger som finnes ute i den virkelige verden.

 5. , Radisson Blu Hotel Nydalen i Oslo

  Damsikkerhet III uke 43 2024

  Kurset behandler bl.a. damsikkerhet, beredskap, vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring samt krise- og mediehåndtering.

 6. , KRM kurssenter, Geilo

  Prediktivt vedlikehold og digitalisering uke 44

  Her lærer du om skjematikk for å skissere et overvåkingssystem, hierarki og tagge sensorer, sette opp servere for datafangst OPC-UA og MQTT, finne kritiske måleparametere i komponenter og systemer, finne sammenhenger og definere KPIer, samt organiserer dataene i protokoll/tabell.

 7. , KRM kurssenter, Geilo

  Hydraulikk III, Vindkraftverk uke 44

  På kurset lærer du å forstå signalene fra styresystemet, hvordan vi kan overføre disse via forsterkerkort til proporsjonalventilen (trinnløs hydraulisk reguleringsventil), forstå funksjonen til proporsjonalventilen og tilpasse signalene for å få proporsjonalventilene og hele hydraulikksystemet til å fungere etter ønske.