Foto: Andrea Piacquadio/Pexels
Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

For strømkunder

Trygg strømhandel

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører. Hvis du velger en strømleverandør som er en del av Trygg strømhandel, så skal du som kunde forvente en enkel, trygg og skikkelig kundeopplevelse.

En strømleverandør må gjennom en omfattende sertifiseringsprosess for å kunne være en del av Trygg strømhandel. I tillegg må strømleverandør løpende oppfylle en del krav når det kommer til salg, kundekontakt, informasjon, kompetanse og andre kriterier.

Kravene i Trygg strømhandel

De eksakte kravene og en fyldig beskrivelse av sertifiseringsordningen kan du finne her, men under finner du noen av de viktigste kravene – enkelt forklart:

  • Selskapene skal sertifiseres og godkjennes av DNV. DNV skal regelmessig se aktørene i "kortene".
  • Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter i alle salgskanaler. Eksempler på salgskanaler er telefonsalg, sosiale medier, dørsalg eller stands.
  • Strenge krav til tjenesteleverandører som har direkte kontakt med strømkunden (callsentre etc.)
  • Det stilles også krav til kompetanse hos ansatte, kontinuerlig forbedring og gode prosesser rundt klagebehandling m.m.
  • Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre
  • Kundene skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er sms eller e-post. 
  • Kampanjetilbud skal merkes tydelig
  • Det skal ikke være skjulte priselementer og varigheten på strømproduktene skal være tydelig merket.
  • Reserverte kunder skal ikke kontaktes, og når en kunde har betalt sin siste faktura hos en strømleverandør så skal vedkommende ikke kontaktes på seks måneder.

Kontakt og klagemuligheter

Strømkunder har flere klagemuligheter i strømmarkedet, og det er en rekke instanser som regulerer og følger opp strømmarkedet. Vi har samlet informasjon om dette under Kontakt øverst på siden.