Kristofer Ryde / Lyse.
Kristofer Ryde / Lyse.

Innovasjon og forskning

Marked

Dyp kunnskap om kundenes forventninger bør være et premiss for utviklingen av strømmarkedet. Markedet må organiseres på en effektiv måte slik at kundene opplever strøm og relevante tilleggstjenester som nyttige, kostnadseffektive, transparente og kundevennlige.

Pågående forskningsprosjekter

Ferdige prosjekter

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 
Profilbilde Kristian Blindheim