Kristofer Ryde / Lyse.
Kristofer Ryde / Lyse.

Innovasjon og forskning

Produksjon

For å optimalisere energiproduksjonen må forskere, kraftprodusenter og teknologileverandører samarbeide for å finne nye og innovative måter å drifte og vedlikeholde energiproduksjonen på, både innen vann, vind, varme og sol.

Pågående forskningsprosjekter

Smart vedlikehold

Fiskevandring

Fleksibilitet i vannkraften

Forskning på flomsikring

Ferdige prosjekter

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 
Profilbilde Brynhild Totland. Foto