Lyse. Foto: Kristofer Ryde/Lyse
Lyse. Foto: Kristofer Ryde/Lyse

Innovasjon og forskning

SamVann – Samfunnsøkonomisk verdi av flomdemping fra vannkraftregulering

Om prosjektet:

Prosjektet "SamVann – Den samfunnsøkonomiske verdien av flomdemping fra vannkraftregulering" har som hovedformål å etablere en metode for å anslå samfunnsøkonomisk nytteverdi av flomdemping fra vannkraftregulering. Dette skal gjøres ved å utvikle kostnadsfunksjoner for flomskader på bygninger, infrastruktur og annen arealbruk. Kostnadsfunksjonene skal kobles til hydraulisk simulering av flommer, basert på historiske data og simulering av fremtidige vannføringer. Forholdet mellom klima, flomparametere og flomskadekostnader vil være blant hovedfunnene i prosjektet. Dette vil brukes til å etablere en metodikk for beregning og analyse av samfunnsøkonomiske flomkostnader og kostnadsbesparelser man kan oppnå gjennom regulering av vannkraftsystemer.