Lyse. Foto: Kristofer Ryde/Lyse
Lyse. Foto: Kristofer Ryde/Lyse

Innovasjon og forskning

Forskningssøknad: Vedlikeholdsbehov for kraftledninger

Prosjektets formål er å bidra til mer kostnadseffektive vedlikeholdsprogram og reinvesteringsplaner for nettselskapene gjennom å identifisere de kraftledninger som forventes å aldres raskest. Prosjektperiode:

Om prosjektet:

Prosjektet vil utvikle en modell som kombinerer fysiske modeller/forståelse med analyse av store datamengder for å estimere forventet påkjenning og aldring for sentrale komponenter i kraftledninger. Modellen kan justeres mot observasjoner fra detaljerte befaringer og tilstandsvurderinger tidligere gjort av nettselskapene eller av SINTEF Energi på oppdrag for nettselskap, dersom slike data er tilgjengelig.