Lyse. Foto: Kristofer Ryde/Lyse
Lyse. Foto: Kristofer Ryde/Lyse

Innovasjon og forskning

Forskningssøknad: Nettanalyse for dimensjonering av utfordrende lavspeningsnettet (LS-DIM)

Om prosjektet:

Hvordan utvikle bedre modeller for lavspenningsnettet

 

Flere lavspenningsnett vil kunne få flaskehals- og spenningskvalitetsutfordringer. Ved nye og endrede tilknytninger er det usikkert hva som vil skje fremover i tid. Det trengs modeller for alternativer til nett og håndtering av usikkerhet i teknisk-/økonomiske analyser.