Sikkerhetskultur i kraftnæringen

Som et ledd i Energi Norges HMS-satsning og videreføring av styrets nullvisjonvedtak, har International Research Institute of Stavanger (IRIS) kartlagt sikkerhetskulturen i kraftnæringen.

IRIS har vært engasjert til å identifisere områder det bør rettes oppmerksomhet mot i arbeidet med å redusere skadetrenden i kraftnæringen. Resultatet av dette arbeidet er tiltaket likehel.no, som er finansiert av Energi Norge og NHOs arbeidsmiljøfond.

Kartleggingen foretatt blant aktørene i kraftnæringen (47 prosent svarrate), viser at sikkerhetskulturen i bransjen vurderes som bedre enn i sammenlignbare bransjer i Norden. Til tross for dette, viser trenden i benchmarkingundersøkelsen som Kantar TNS foretar for kraftnæringen hvert år, at skadetallene i bransjen fortsatt er høye.

Andre funn

Selv om sikkerhetskulturen i kraftnæringen vurderes å være god, viser kartleggingen at det er noen aspekter ved kulturen det er viktig å være oppmerksom på:  

  • Risikostyring: Ledelsens evne og vilje til å sette arbeidstakerne i stand til å håndtere risiko
  • Rettferdig ledelse: Rettferdig håndtering av ulykker, innrapportering av uønskede hendelser og dem som er involvert
  • Arbeidstakeres prioriteringer: Arbeidstakernes prioritering av sikkerhet og risikoaksept

Resultatene viser i tillegg at forhold som kommunikasjon, rolleklarhet, støtte og kontroll over arbeidet er viktige forhold som skiller mellom de som oppfatter sikkerhetskulturen som svært positiv og de som er noe mindre positive. I tillegg viser en masteroppgave basert på IRIS-kartleggingen, at leders holdning og adferd knyttet til sikkerhet har betydning for ansattes holdninger og adferd. 

Relaterte dokumenter

  1. Masteroppgave: Lederes betydning for medarbeiders sikkerhet ute i felt

    I denne masteroppgaven fra BI analyserer Maria Benestad Astrup hvilken betydning leders rolle har for medarbeideres sikkerhet (mai 2016).

  2. Sikkerhetskultur i energinæringen – hva er status?

    Presentasjon av resultater fra kartlegging gjennomført av Ruth Østgaard Skotnes og Kari Anne Holte i IRIS, februar 2016.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt