Sikkerhetskultur i kraftnæringen – hvordan kan denne endres?

International Research Institute of Stavanger (IRIS) har utviklet målrettede tiltak for hvordan kraftnæringen kan jobbe for å redusere skader. Her følger en rapport om arbeidet. (2017)