Hva er nullvisjonen?

Nullvisjonsfilosofien baserer seg på tankegangen om at alle ulykker og skader kan forebygges gjennom sikker planlegging, kommunikasjon, læring og praksis.

Skadefri arbeidshverdag

Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen

For å oppnå dette, må det etableres en sikkerhetskultur. Begrepet er rettet mot organisasjoners evne til å styre sikkerhet. Det eksisterer mange ulike definisjoner av begrepet, men et fellestrekk er at de refererer til kultur som noe som skapes og deles innad i grupper. Sikkerhetskultur defineres ofte som "The way we do things around here" (Guldenmund 2000).

Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen

Energi Norge har i samarbeid med medlemsbedriftene utarbeidet en bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen – kalt "Skadefri arbeidshverdag". Visjonen er null arbeidsskader og målet er å redusere arbeidsskader og fraværsdager med 15 prosent årlig.

Kurshefte Nullvisjonen

Våre medlemmer kan laste ned kursheftet "Nullvisjon". Heftet beskriver hvordan bedrifter i næringen kan benytte filosofien og overføre det til den praktiske hverdagen. Brosjyren inneholder også et verktøy for å egenevaluere bedriftens, enhetens eller avdelingens ståsted, slik at dette kan brukes til å fasilitere diskusjoner og samtaler om sikkerhet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: