Program

Tirsdag 24. september

Med forbehold om endringer

09:30–09:30
Registering
10:00–11:00
Innledning og keynotes
 • Velkommen til Smartgridkonferansen
 • Energisystemet – avgjørende for klimaomstilling, og fullt av muligheter
  • Astrid Lilliestråle

   Enova

 • Innovasjon i praksis: fra teknologiutvikling til markedsutvikling med Nextgrid og Euroflex
  • Hvordan to innovasjonsprosjekter med forskjellig vinkling utfyller hverandre for å utnytte nettet smartere.
  • Og hvordan begge bidrar til det grønne skiftet
  • Rune Hogga

   Å Energi

  • Gunnar Vist

   Heimdall Power

 • Et bærekraftig strømnett tilpasset fremtidens behov og utfordringer – fra CINELDI til SecurEL.
  • Gerd Kjølle

   Cineldi

11:00–12:00
Smartere nettdrift i Norge og Norden
 • Når og hvordan vil den grønn omstilling påvirke lavspenningsnettet? (Foredrag på dansk)
  • Peder Hansen

   Envafors Netselskab, Danmark 

 • Ny nordisk balanseringsmodell. - automatisert systemoperasjon i Statnett
  • Eivind Lindeberg

   Statnett

 • Samköp av flexibilitet med TSO och DSO från en riktig marknad - framgång genom iteration. Ett eksempel från Finland (foredrag på svensk)
  • Jan Segerstam

   Volue

12:00–12:30
Pause med besøk av utstillere
12:30–13:00
Smartere nettdrift i Norge og Norden fortsetter
 • Vi har hatt piloter i snart 10 år. Nå skalerer og kommersialiserer vi med Euroflex!
  • Hege Dyngvold

   Å Energi

 • Hvordan kan et samarbeidsprosjekt som Nextgrid utvikle et system som støtter behovene til fremtidens driftsentral og hvordan kommer forskningsinstitusjoner og teknologileverandører sammen fram til en felles løsning.
  • Bjørn Sloth

   Å Energi

 • Verktøy for proaktiv nettdrift - utviklet gjennom brukerstyrt samhandling i NextGrid
  • Helene Stensvik Håvimb

   Kongsberg Digital

13:00–14:00
Lunsj og besøk av utstillere
14:00–15:00
Smartere verktøy gir god kontroll
Programleder Jun Elin Wiik, Smartgridsenteret
 • Intro
 • Digitale tvillinger/støttesystemer for å sikre nettdriften og vurdere risikoen nettet kjører med. Kraftnettet blir presset mot grensene og må forholde seg til stadig mer inverterbasert produksjon.
  • Atle Ripegutu

   Glitre Nett

  • Ruben Hodnebrug

   Glitre Nett

 • Spenningregulering med AMS data og Spenningsbooster og batteri
  • Kjell Anders Tutvedt

   Elvia

  • Reidar Tjeldhorn

   Magtech

 • Nasjonal smartgrid-lab:
  • Rask prototyping og testing av ny funksjonalitet
  • Treningsplattform for proaktiv nettdrift
  • Daniel Bjerkehagen

   Sintef Energi

  • Maren Istad

   Sintef Energi

 • Alt kan jo skrus av!
  • Hvordan kan uavhengige aggregatorer finne, fasilitere og forvalte fleksibiliteten som ligger gjemt i nettet?
  • Og hvordan kan eiere av fleksible ressurser snu en utgiftspost til en inntektsmulighet? 
  • Adrian Larsen

   Neowatt

 • ADMS/lavspennings-håndtering gitt dagens og fremtidens DSO utfordringer
  • Sigurd Kvistad

   Elvia

15:40–16:10
Pause med besøk av utstillere
16:10–17:05
Innovasjonsprisen 2024 - Presentasjoner fra de nominerte
Programleder Jun Elin Wiik, Smartgridsenteret
17:05
Avslutning faglig del dag 1
19:00
Aperitiff i utstillerområdet (for de som er påmeldt middagen)
19:30
Middag (for påmeldte)

Onsdag 25. september

Med forbehold om endringer

09:00–10:30
Rammer, regler, metodikk og mennesker
Programleder Robert Kippe, Fornybar Norge
 • Innledning
 • Lover og regler som kommer til oss fra EU og Norge og inn i KBF
  • Catharina Hovind

   RME

  • Janne Hagen

   NVE

 • Den nye nettkoden for etterspørselsfleksibilitet, hva betyr det for nettselskapene og markedsaktørene?
  • Alexander Kellerer

   RME

 • KraftCERT viser vei til digital sikkerhet
  • Margrete Raaum

   KraftCERT

 • Cyberrisikoer i anskaffelser
  • Anne Wahlstrøm

   DNV

 • Mennesker som faktor for cybersikkerheten (et interaktivt foredrag)
  • Ina von Lukas

   Fornybar Norge

10:30–11:00
Pause med besøk av utstillere
11:00–12:00
Rammer, regler, metodikk og mennesker fortsetter
Programleder Robert Kippe, Fornybar Norge
 • Innovasjonsstafetten – hvordan ser suksess ut?

  Hvordan lykkes med sine prosjekter?   

  • Mariona Zhuri

   Lede

  • Stig Simonsen

   Lede

 • Smidig utvikling av felles løsninger til nettselskapene
  • Kate Bragg

   Elbits

 • Paneldiskusjon med foredragsholderne fra sesjonen
  • Robert Kippe

   Fornybar Norge 

12:00–12:40
Pause med matbit og besøk av utstillerne
12:40–14:00
Smartere forbruk og produksjon
Programleder Robert Kippe, Fornybar Norge
 • Intro
 • Hvordan styre fremtidens smarte nett, erfaringer fra anskaffelse og muligheter fremover
  • Hilmar Fredriksen

   Tensio

 • Veikart for innføring av lokal energikoordinering
  • Henning Taxt

   Sintef

 • Energikoordinator-rollen: eksempler på kreative løsninger i dialog med kundene
  • Christian Hemmingsen

   Tensio

 • Lokale energisystemer som støtter industriutvikling og avlaster nettet
  • Design og drift av Nordens største lokale energisystem
  • Hvordan utvikle Ørland - Norges viktigste luftkrigsbase - egenforsyning av energi og mat? 
  • Simran Sandu

   Siemens

  • Andreas Lien

   Siemens

 • Smarte løsninger for å integrere store mengder solenergi i D-nett - eNabo
  • Kristin Reitan

   Norgesnett og Spark

 • Oppsummering og avslutningsord
14:15–14:45
Enkel lunsj og vel hjem