Elmåledagene 2024

Thon Hotel Arena - 28. - 29. mai

strømmaster over jordet ved Østenjsøvannet i Oslo.

Elmåledagene 2024

Fornybar Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 28. - 29. mai 2024 på Thon Hotel Arena.

Elmåledagene 2024 – Om AMS – Erfaringer og veien vider med AMS 2.0, ny teknologi, nye tariffer og nye forventninger  

Elmåledagene 

På Elmåledagene 2024 som arrangeres på Thon Hotel Arena Lillestrøm 28 og 29 mai 2024 får du siste nytt om utvikling i målerfaget og oppdatering på ny måle-teknologi. 

Du får blant annet høre om følgende:

Dag 1:

 • Er vi i mål med AMS og hva har samfunnet tjent?
 • Hva gjør de som var først ute med å ta i bruk AMS?
 • RME presenterer sine tanker for AMS 2.0 og 15 min. måleperiode for sluttbrukere.
 • Veien videre sammen med Justervesenet og standarisering.
 • Solcelleinstallasjoner – Faremomenter for måling og anlegg

Dag 2:

 • Nytt fra REN
 • Stikkprøvekontroller
 • ECoDIS (Engineering and condition monitoring in digital substations)
 • LPIT (Low Power Instrument Transformers).
 • Hva er målefeil og hva er måleusikkerhet?

Benytt muligheten til å møte kolleger i bransjen med de samme hverdags-utfordringene som deg selv. 

Konferansen avsluttes med besøk på Eliaden.

Elmåledagene er for deg som jobber i nettselskap, er beslutningstaker på innkjøp og forvaltning av målerparken, måler- og tjenesteleverandører; deg som jobber med målere, kontroll av målere og måleanlegg, måleverdihåndtering, AMS, kvalitetssikring, bruk og analyse av måleverdier. 

 

 

 

Arrangementet begynner om

 • 34dager
 • 20timer
 • 3minutter

Praktiske spørsmål

Profilbilde Sissel J. Baastrup. Foto

Faglige spørsmål

Profilbilde Thor Egil Johansen