DLE-konferansen

13. og 14.september 2023, Thon Hotel Oslo Airport

Kabler

Velkommen til DLE-Konferansen

DLE-konferansen skal være på høyde med utviklingen og gi ny kunnskap og inspirasjon til deltakerne. Konferansen vil ta for seg DLE sitt arbeid og myndighetsutøvelse. I år vil A-krim og ulovlig arbeid være et av hovedpunktene under konferansen.

I tillegg til tematikk rundt teknikk, regelverk, kompetanse, forvaltningsmessige forhold og instrukser, vil det også i år settes opp en seanse der vi oppfordrer DLE og de sakkyndige selskap til å sende inn spørsmål med aktuelle problemstillinger som kan drøftes og besvares av et ekspertpanel under konferansen.

Årets program vil legge vekt på krav og forventninger til DLE-arbeidet og myndighetsutøvelsen i den dagsaktuelle situasjonen samt presentere tanker og forslag til ny instruks tilpasset dagens krav.

Konferansen gir deg blant annet kunnskap om:

 • Status Elsikkerhetsutredningen
 • Kompetanse og kvalifikasjonskrav
 • A-krim og ulovlig arbeid
 • Ladestasjoner og utredninger rundt lading av infrastruktur
 • Ny brannutrederstatistikk
 • Markedskontroll - Presentasjon av DSB sin seksjon for produktsikkerhet
 • Forståelse og konkretisering av regelverk – svar på spørsmål fra deltakerne
 • Resultatrapportering 2022
 • Instruks 2024

Hvem er det for?

Daglig ledere i nettselskapene, ledere av og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper og representanter fra andre tilsynsetater.

NB! Dersom du ikke har anledning til å delta fysisk vil det også være mulig å delta via streaming. Opptak av foredragene vil være tilgjengelig for deltakerne etter konferansen på en dedikert videoplattform.

Arrangementet begynner om

 • 0dag
 • 0time
 • 0minutt
Profilbilde Thor Egil Johansen
Praktiske opplysninger