Program

Produksjonsteknisk konferanse PTK 5. -7. mars 2024 på Gardermoen

Program tirsdag 05. mars 2024

08.30 - 11.30
Ekskursjon
Ekskursjon til Statkraft fjernvarmeanlegg på Oslo Lufthavn Gardemoen der Statkraft presenter ulike produksjonsteknologier inkl. befaring. Egen påmelding gjelder.
11.00 - 12.00
Lunsj med besøk hos utstillere
12.00 - 12.40
1A1 Perspektiver ved åpning av PTK24: Kraft til handling
Sesjonsleder: Aslak Øverås, Kommunikasjonsdirektør, Fornybar Norge
 • 12.00 - 12.05
  Velkommen til PTK24!
  • Solgun Furnes

   Rådgiver, Fornybar Norge

 • 12.05 - 12.15
  Fra fornybart kraftsystem til fornybart energisystem - hva trenger Norge for å lykkes?
  • Birgitte Ringstad Vartdal

   Konserndirektør Norden, Statkraft

 • 12.15 - 12.25
  Et nytt energisystem - fra utredning til utbygging
  • Åslaug Haga

   Adm.dir., Fornybar Norge

  • Nicolai Kirkeng Vennerød

   Energirampen

 • 12.25 - 12.40
  Fornybar kraftproduksjon - har Norge fortsatt dårligst rammevilkår i Norden?
  • Berit Tennbakk

   Partner, Thema Consulting

12.40 - 13.25
1A2 Kraft til handling - Fra prat til produksjon
Sesjonsleder: Aslak Øverås, Kommunikasjonsdirektør, Fornybar Norge
 • 12.40 - 12.55
  Vannkraftens rolle i fremtidens kraftmarked - utbyggingsløsning for Røldal-Suldal
  • Bjørn Honningsvåg

   Adm.dir., Lyse Kraft DA

 • 12.55 - 13.10
  Perspektiver på fornybarnæringen
  • Elisabeth Sæther

   Statssekretær, Energidepartementet

 • 13.10 - 13.30
  Politikerdebatt: Hvordan få kommunene med på kraftutbygging?

  Debattdeltagere: Ola Elvestuen (V), Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Elisabeth Sæther (Ap)

  • Robert Kippe

   Myndighetskontakt, Fornybar Norge

13.30 - 14.00
Pause med besøk hos utstillere
14.00 - 15.00
1A3 Arealbruk og sam(e)ksistens
Sesjonsleder: Robert Kippe, leder myndighetskontakt, Fornybar Norge
 • 14.00 - 14.15
  Kan vi doble effekt i norsk vannkraft uten store naturinngrep?
  • Atle Harby

   Seniorforsker, SINTEF Energi

  • Leif Lia

   Professor, NTNU

 • 14.15 - 14.30
  Vannkraft i villreinens leveområder. Hva er konfliktene, og kan bruk av fondsmidler få frem de gode løsningene
  • Per Øyvind Grimsby

   Fagleder vassdragsmiljø, Sira-Kvina kraftselskap DA

 • 14.30 - 14.45
  Vindkraft i Finnmark: NVEs hurtigspor og reindrift
  • Ivana Filipovic

   Senioradvokat, advokatfirmaet Haavind

  • Pål Martin Abell

   Partner, Advokatfirmaet Haavind

 • 14.45 - 15.00
  Ny fornybar produksjon: Hvordan lykkes med grunneiere og rettighetshavere?
  • Arild Sunde

   Avdelingsleder Areal og Eiendom, Norconsult AS

  • Camilla Sæther

   Seniorrådgiver, Elvia AS

15.00 - 15.30
Pause med besøk hos utstillere
15.30 - 16.30
1A4 Når Hans og Smalhans møter Kraftsystemet og folk flest
Sesjonsleder: Andreas Ulvestad, SVP O&M and Technology, Statkraft
 • 15.30 - 15.45
  Kraftverk kan ta kraften ut av flommene
  • Håkon Sundt

   Forsker, SINTEF Energi

 • 15.45 - 16.00
  Hendelsesforløp og læringspunkter fra dambruddet på Braskereidfoss under ekstremværet "Hans"
  • Kristin Lian

   Konserndirektør Vannkraft, Hafslund ECO

 • 16.00 - 16.15
  Resultater fra granskningsgruppe Braskereidsfoss
  • Christian Stage

   Granskningsleder, DNV

 • 16.15 - 16.30
  Flom og følelser - når regnet høljer ned
  • Line Drange Ruud

   Leder Operasjonssentralen, Å Energi Vannkraft

  • Martin Eek Burud

   VTA, Å Energi Vannkraft

 • 16.30
  Avslutning
17.30 - 19.00
Ung i bransjen arrangement (for påmeldte under 35 år)
19.00 - 19.30
Aperitiff i utstillerområdet
19.30
Sponsormiddag med underholdning

Program onsdag 06. mars 2024

08.30 - 10.00
Parallellsesjoner
 • Sesjon 2A1: Vannvei, vassdrag og hydrologi
  Sesjonsleder: Leif Basberg, Senior Dam Engineer, Statkraft
  • 08.30 - 08.55
   Fra konsesjonsavslag til gjennomført totalprosjekt med TBM
   • Rune Skjevdal

    Daglig leder, Hywer AS

   • Anders Lenborg

    Daglig leder, Cloudberry Clean Energy ASA

  • 08.55 - 09.20
   Enlinjeskjema for vannveier - suksess med bred anvendelse
   • Bård Henning Larssen

    Senior Specialist VTA Mechanical, Statkraft

  • 09.20 - 09.40
   SmartDam; samskapte innovasjon for deminger
   • Alf Magne Midtbø Versland

    Lead SmartDam solutions & Water analytics, Intoto AS

   • Leif Basberg

    Senior Specialist Dam and Civil, Statkraft Energi AS

  • 09.40 - 10.00
   Ca 5 % av dent norske vannkraftpotensialet i eksisterende kraftverk (7 TWh) går tapt til falltap. Redusert falltap vil øke energiproduksjonen uten vesentlige tilleggsinngrep og øke bærekraften i norsk vannkraftproduksjon
   • Magne Skog

    Rådgiver vassdragsteknikk, Sweco

   • Sigve Næss

    Seksjonssjef, Eviny Fornybar

 • Sesjon 2B1: Turbin
  Sesjonsleder: Einar Råsberg, VP Technology, Statkraft
  • 08.30 - 08.55
   Når må kraftselskapene forberede utskifting av innstøpte turbindeler
   • Kjell-Tore Fjærvold

    Senior Spesialist Mekanisk,Statkraft Energi AS

  • 08.55 - 09.20
   10 års efaring, 4 år med nyutvikling- Injeksjonssystemet også for effekt og systemmarked?
   • Svein Tyrhaug

    Avd. Sjef Plan, Troms Kraft AS

   • Morten Kjeldsen

    CEO, Flow Design Bureau AS

  • 09.20 - 09.40
   Oppgradering av vannfylt Kaplanturbin ved Melkfoss Kraftverk
   • Monica Ravna Jerijervi

    Daglig leder, Pasvik Kraft

  • 09.40 - 10.00
   Heggmoen kraftverk. Oppgradering til nye høyder
   • Geir Brænd

    Senior rådgiver, maskin, Sweco

   • Rune Gjermstad

    Driftsingeniør, Salten Kraftsamband AS

 • Sesjon 2C1: Balansert kraftsystem og fleksibilitet
  Sesjonsleder: Stine Sannæss, Head of Production, Statkraft
  • 08.30 - 08.55
   OpenHPL – siste skrik!
   • Bjarne Børresen

    Fagspesialist/vannkraft maskin, Multiconsult

   • Dietmar Winkler

    Senioringeniør Elektro og Digitalisering
    Skagerak Kraft AS

  • 08.55 - 09.20
   Vi har testet fremtidens krav til frekvensreserver; Er de knall eller står vi for fall?
   • Per Nord

    Statkraft Energi AS

   • Bjarke Justesen

    Senior rådgiver, Multiconsult

  • 09.20 - 09.40
   Må dere være så raske? Nye krav til ramping av produksjon og forbruk
   • Eivind Lindeberg

    Seniorrådgiver, Statnett

   • TBA
  • 09.40 - 10.00
   Bedre budgivning ved bruk av nye digitale verktøy
   • Ellen Krohn Aasgård

    Avdelingsleder Optimering og Analyse, Energy Management, Aneo AS

   • Kristine Klock Fleten

    Machine Learning Engineer, Aneo AS

 • Sesjon 2D1: Vindkraft på land
  Sesjonsleder: Kåre Hønsi, Regiondirektør i Region Midt-Norge, Statkraft
  • 08.30 - 08.55
   Vindkraft 2.0 – fornybar energi på lag med natur og lokalsamfunn
   • Linn Silje Undem

    Project Development Manager, Hydro Rein

  • 08.55 - 09.20
   Tilknytt solkraft til eksisterende vindkraftverk – utnytt nettilkoblingspunktene med begrensede tap
   • Øyvind Sommer Klyve

    PhD student, IFE

  • 09.20 - 09.40
   Erfaring med 100% vindkraft på en isoleret ø
   • Helma Maria Tróndheim

    Forsker,Elselskabet SEV

  • 09.40 - 10.00
   Erfaringer med utvikling av leverandørindustri og reisen fra olje til fornybart
   • Leif Røv

    Director Wind Energy, VertikalService 

   • Arild Solem

    Statkraft

10.00 - 10.30
Pause med besøk hos utstillerne
10.30 - 12.00
Parallellsesjoner
 • Sesjon 2A2: Dam og damsikkerhet
  Sesjonsleder: Audun Lundberg, Senior Dam Engineer, Statkraft
  • 10.30 - 10.55
   Bygging av Nye Kjela Dammer - 2 nye steinfyllingsdammer til erstatning for 2 betongplatedammer
   • Arne Sandvold

    Prosjektleder, Statkraft Energi

  • 10.55 - 11.20
   Uavhengig fyllingsdamkontroll i tall
   • Egil Andreas Vartdal

    Fagspesialist, Norconsult AS

   • Siri Todnem

    Prosjektleder, Statkraft Energi AS

  • 11.20 - 11.40
   Vi har klart det umulige! Nedklassifisering av dam fra konsekvensklasse 4 til 1
   • Anne Torild Engesvoll

    Senior rådgiver, Sweco Norge AS

   • Mari Wigestrand

    Prosjektleder, Stavanger kommune

  • 11.40 - 12.00
   Dambrudd og plastring av fyllingsdammer
   • Geir Helge Kiplesund

    PhD student ved NTNU og faglig leder, Multiconsult Norge AS

 • Sesjon 2B2: Pumpekraft
  Sesjonsleder: Jan Petter Haugli, Head of Electro, Statkraft
  • 10.30 - 10.55
   Forstudie Holen og Brokke - økt effekt eller pumpekraftverk?
   • Magnus Glomnes

    Prosjektleder, Å Energi Vannkraft

  • 10.55 - 11.20
   Illvatn Pumpekraftverk - Hydro tar nye grep i det grønne skiftet
   • Eve Walseth

    Prosjektleder, Hydro Energi AS

  • 11.20 - 11.40
   Pumpekraft-potensiale hos Sira-Kvina
   • Kaspar Vereide

    Prosjektutvikler/Førsteamanuensis II, Sira-Kvina kraftselskap/NTNU

  • 11.40 - 12.00
   Hydraulikk og realisering av underjordiske pumpekraftverk
   • Elena Pummer

    Associate Professor, NTNU

 • Sesjon 2C2 Kraftproduksjon i samspill med natur del I
  Sesjonsleder: Ingunn Bendiksen, VP Regulatory and Grid, Statkraft
  • 10.30 - 10.55
   Hva betyr naturrisiko for vannkraftbransjen?
   • Atle Harby

    Seniorforsker, SINTEF Energi

  • 10.55 - 11.20
   Gassovermetning bør tas på alvor
   • Wolf Ludwig Kuhn

    Postdoktorand, NTNU

   • Bjørn Winther Solemslie

    Forsker, NINA

  • 11.20 - 11.40
   Norsk vannkraft: må vi velge mellom økosystemer og det grønne skiftet?
   • Viviane Aubin

    Stipendiat, NTNU

  • 11.40 - 12.00
   Vekst og vern: naturregnskap på prosjektnivå
   • Astrid Brekke Skrindo

    Forsker, NINA

 • Sesjon 2D2: Havvind
  Sesjonsleder: Sverre Trollnes, VP Operational Delivery Offshore Wind, Statkraft
  • 10.30 - 10.55
   Et perspektiv på hvordan 30 GW havvind kan integreres i et norsk/europeisk energisystem
   • Gry Johanne Aamodt

    Leder Statkrafts havvindsatsning, Statkraft Energi AS

  • 10.55 - 11.20
   Tekniske utfordringer og muligheter ved havnett. Blant annet betydningen av HVDC-brytere for et masket nett
   • Ivan Soløst

    Prosjektingeniør, Statnett

  • 11.20 - 11.40
   Auksjonsdesign for Flytende havvind: Hvordan legge til rette for effektive innovasjonsprosesser og skalering?
   • Even Winje

    Partner, Menon Economics

  • 11.40 - 12.00
   Hywind Tampen
   • Frode Kversøy

    Prosjektleder EPN - Tampen, Equinor

12.00 - 13.00
Lunsj med besøk hos utstillerne
13.00 - 14.30
Parallellsesjoner
 • Sesjon 2A3: Vått og villere: Risiko og tiltak
  Sesjonsleder: Ragnhild Melheim, Senior Dam Engineer, Statkraft
  • 13.00 - 13.25
   Risikoanalyser gjennomført rutinemessig i Statkraft og utvidelse av omfang aktualisert etter bruddet på Braskereidfoss
   • Robin Wood

    Statkraft Energi AS

   • Simon Grøterud Bjønness

    Dr Techn Olav Olsen AS

  • 13.25 - 13.50
   Potensiale og bruk av flomtunneler
   • Oddbjørn Bruland

    Professor, NTNU

  • 13.50 - 14.10
   Bærekraftig damrehabilitering - et steg i jakten på null
   • Håvard Fosse

    Prosjektleder, Eviny Fornybar AS

  • 14.10 - 14.30
   Snøskred risikohåndtering i vannkraft prosjekter
   • Christian Jaedicke

    Seniorekspert, Norge geotekniske Institutt

 • Sesjon 2B3: Maskin
  Sesjonsleder: Kjetil Guddal Ruud, Senior Specialist Mechnaical, Statkraft
  • 13.00 - 13.25
   Digitalisering og optimalisering av vedlikeholdsplanlegging
   • David Havard

    Growth Leader, Service Innovations, GE Vernova

   • Anders Dyngeland

    Vedlikeholdsleder, Eviny Fornybar

   • Stian Dyrdal

    Vedlikeholdsforvalter, Eviny Fornybar

  • 13.25 - 13.50
   Vi har en visjon!
   • Erik Jacques Wiborg

    RDS-Evangelist, Statkraft Energi AS

  • 13.50 - 14.10
   Vannbåren varme i vassdragsanlegg
   • Jens Gunnar Slettedal

    Rådgiver, Norconsult AS

   • Tor Helge Midtbø

    Prosjektleder, Statkraft Energi AS

  • 14.10 - 14.30
   Usta vannveisregulator, erfaringer fra drift
   • Bjørnar Lona Svingen

    Principal Engineer, Aker Solutions

   • Eirik Bøkko

    Senioringeniør, Hafslund

 • Sesjon 2C3: Kraftproduksjon i samspill med natur del II
  Sesjonsleder: Vegard Pettersen, Næringspolitisk rådgiver, Fornybar Norge
  • 13.00 - 13.25
   Vallaråi - stor aure og kraftproduksjon i sameksistens
   • Bjarte Guddal

    Fagansvarlig konsesjoner, Skagerak Kraft AS

   • Åse Helene Vrålstad

    Miljørådgiver, Skagerak Kraft AS

  • 13.25 - 13.50
   Historien NRK ikke fortalte om Daleelva og effektkjøring
   • Sissel Hauge Mykletun

    Fagansvarlig vassdragsmiljø, Eviny Fornybar AS

   • Ulrich Pulg

    Seniorforsker, NORCE LFI

  • 13.50 - 14.10
   Fornybar energi og bærekraftig arealbruk – om å etablere samarbeid og finne gode løsninger
   • Dagmar Hagen

    Seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning

  • 14.10 - 14.30
   Praktisk erfaring på godt og vondt med retningsstyrt boring og foring av trykksjakter
   • Geir Birkeland

    CEO, Norhard AS

   • Rein Husebø

    CEO, Forte Vannkraft

 • Sesjon 2D3: Kjernekraft/ Kabel
  • Kjernekraft i Norge

   Sesjonsleder: Aslak Øverås, Kommunikasjonsdirektør, Fornybar Norge

   • Kjernekraft i Norge: Hvorfor og hvordan
    Håvard Kristiansen
    Operasjonsdirektør, Norsk Kjernekraft AS

   • Hvilke forutsetninger har Norge for å lykkes, og hva må på plass?
    Ole Christen Reistad
    DNV – tidligere reaktorsjef og avdelingsleder, IFE

   • Panelsamtale
    Håvard Kristiansen
    Norsk Kjernekraft

    Ole Christen Reistad
    DNV

    Eivind Heløe
    Fornybar Norge

  • Kabel - Ingen kraft uten kabel

   Sesjonsleder: Jørgen Thaule, Bransjedirektør for energientreprenører og leverandørindustri, Fornybar Norge

   • Kabelfeil - fra et leverandørperspektiv
    Lars Sannum
    Avdelingsleder Omexom

    Edvard-Lewis Gjetrang
    Prosjektleder, Omexom

    Viktigheten av kortslutningsikker forlegning av HV kabler
    Espen Andersen
    Salgssjef
    Procab

    Kabelteknologi for flytende offshore havvind
    Bjørn Sanden
    Chief Technology Officer
    Nexans

    Kan kabel bidra til mer av alt – raskere?
    Jan Torstensen
    Daglig leder
    LOS Cable Solutions

14.30 - 15.00
Pause med besøk hos utstillerne
15.00 - 16.30
Parallellsesjoner
 • Sesjon 2A4: Opprustning, utvidelse og ny vannkraft
  Sesjonsleder: Vegard Pettersen, Næringspolitisk rådgiver, Fornybar Norge
  • 15.00 - 15.25
   Fennefoss Kraftverk og de 7 fangdammene
   • Lars Gunnar Jansen

    Prosjektleder, Å Energi Vannkraft AS

  • 15.25 - 15.50
   Forbedret energiuttak og økt kapasitet i trappetrinnsflomløp med strømningssplittere
   • Kasper Haugaard Thorsen

    Juniorrådgiver vannkraft
    Multiconsult Norge AS

   • Øyvind Engelstad

    Scatec

  • 15.50 - 16.10
   Perspektiver fra leverandørene sett fra Norsk Industris vannkraftforum
   • Hans Petter Rebo

    Bransjesjef Elektro og Energi, Norsk Industri

   • Kjetil Toverud

    Adm. Dir, Andritz Hydro

  • 16.10 - 16.30
   Rehabilitering Dam Hjelmevatn - når aktørene spiller hverandre gode
   • Ørjan Brunstad

    VTA, SFE Produksjon

 • Sesjon 2B4: Elkraftteknikk
  Sesjonsleder: Rodrigo Muniz, Specialist High Voltage, Statkraft
  • 15.00 - 15.25
   Oppgradering og rehabilitering av enfase-transformatorer i Harpefossen Kraftverk
   • Geir Gryttingslien

    Hafslund ECO

   • Marianne Bergflødt

    Salg, Hitachi Energy Norway AS

  • 15.25 - 15.50
   Etablering av en skybasert infrastruktur til vedlikeholdsplanlegging basert på FMI teknologi
   • Dietmar Winkler

    Senioringeniør Elektro og Digitalisering, Skagerak Kraft AS

   • Kristian Nymoen

    Fagleder dataforskning og dataforvaltning, Skagerak Kraft AS

  • 15.50 - 16.10
   Statusbedömning av generatorer för vattenkraft
   • Johan Malmberg

    Generatorkonsult, Norconsult AB

   • Stig Atle Lauritzen

    Komponentansvarlig Generator, Hydro Energi AS

  • 16.10 - 16.30
   Braskereidfoss, den tekniske historien om ødeleggelser og istandsetting
   • Tormod Kleppa

    Hafslund ECO

 • Sesjon 2C4: Batteri, frittstående energisystemer og turbinsnadder
  Sesjonsleder: Jon Erling Fonneløp, Næringspolitisk rådgiver, Fornybar Norge
  • 15.00 - 15.25
   Europa trenger batterier produsert i Europa
   • Tom Einar Jensen

    Styreleder og medgrunnlegger, FREYR Battery

  • 15.25 - 15.50
   Bruk av batteri og et avansert styringgsystem for å oppnå et balansert kraftsystem med fleksibilitet
   • Terji Nielsen

    Head of R&D department, Electrical Power company SEV

   • Jonas Kehr

    General Sales and Marketing Expert Professional,Hitachi Energy Norway AS

  • 15.50 - 16.10
   Veien mot et nullutslipps Arktis
   • Heidi Theresa Ose

    Daglig leder, Store Norske Energi AS

  • 16.10 - 16.30
   Splittete vann-turbin-tetninger: Enkel og robust teknologi
   • Hans Peter Fuglesang

    Styrelede, Fuglesangs AS

   • Henrik Karlsen

    Leder Innsatsteamet, Å Energi

 • Sesjon 2D4: Solenergi
  Sesjonsleder: Solgun Furnes, Rådgiver, Fornybar Norge
  • 15.00 - 15.25
   Hvor mye sol har vi egentlig i Norge - og hva gir det i kWh?
   • Torunn Kjeldstad

    Forsker, Insitutt for Energiteknikk

   • Heine Nygard Riise

    Research Scientist
    Institutt For Energiteknikk

  • 15.25 - 15.50
   Solkraft i vannkraftland
   • Jarand Hole

    Overingeniør, NVE/NTNU

  • 15.50 - 16.10
   Produksjon av solkraft i vinterklima - Erfaringer fra forskningsanlegget på Gålå
   • Sigbjørn Grini

    Gruppeleder, Norconsult

   • Jarle Pedersen

    Sivilingeniør Fornybar, Gudbrandsdal Energi Fornybar AS

  • 16.10 - 16.30
   Hybrid kraftverk med vann-, sol og batteri - mer strøm og mer beitemark
   • Christoffer Knagenhjelm

    Prosjektleder,Kaupanger Energi

   • Øystein Bindesbøll Holm

    Sivilingeniør,Multiconsult

16.30
Slutt på faglig program for dagen
18.00 - 19.00
Kraftkvinnetreff - for deg som er kvinne i fornybarnæringen
19.00 - 19.30
Aperitiff hos utstillerne
19.30
Festmiddag med underholdning (for påmeldte)

Program torsdag 07. mars 2024

08.30 - 09.45
Sesjon 3A1: Effektiv drift og sikker kraftforsyning?
Sesjonsleder: Einar Winther-Larssen, VP Process Control, Statkraft
 • 08.30 - 08.45
  Sikker kraftproduksjon i fremtiden - må vi tenke annerledes?
  • Eldri Naadland Holo

   Seksjonssjef for beredskap, NVE

 • 08.45 - 09.00
  Sikker HiFi-data fra driftskontrollsystemet - Musikk for kraftverkskompetansen
  • Atle Lundekvam

   Product Manager, Flow Design Bureau AS

  • Kaspar Vereide

   Prosjektutvikler/Førsteamanuensis II, Sira-Kvina kraftselskap/NTNU

 • 09.00 - 09.10
  Digitaliseringsrisiko nummer 1 - mennesker?!
  • Ina von Lukas

   Rådgiver, Fornybar Norge

 • 09.10 - 09.20
  Faglig spisskompetanse innen kontroll og styring av vannkraftverket er avgjørende for sikker drift - Hvordan bygge denne kompetansen i bransjen?
  • Pål Andre Glimen

   Senior Spesialist / Siv.ing, Statkraft Nordics AS

 • 09.20 - 09.30
  Fornybart og mangfoldig - får vi hoder og hender nok, med og uten neglelakk?
  • Marita Ims

   Statkraft

  • Solgun Furnes

   Nestleder i Kraftkvinnene

 • 09.30 - 09.40
  Vi må snakke om tunneler
  • Jan Fredrik Larsen

   Strategic Account Manager, Telenor Norge

 • 09.40 - 09.50
  Hvordan planlegging av asbestutfordringer kan redusere nedetid?
  • Jan Petter Haugli

   Head of Electro, Statkraft Energi AS

  • Ane Baldishol Brevig

   Senior Advisor HSE, Statkraft Energi AS

 • 09.50 - 10.00
  Hvordan går det med HMS i fornybarproduksjon - en tankevekkende statusrapport
  • Anne Mette Aasheim

   HMS-Rådgiver, Fornybar Norge

10.00 - 10.25
Pause med besøk hos utstillerne
10.25 - 12.00
Sesjon 3A2: Men lønner det seg? Om økonomiske rammevilkår
Sesjonsleder: Eivind Heløe, Direktør, Fornybar Norge
 • 10.25 - 10.45
  Oppgjør med nåverdiberegninger for vannkraftverk
  • Kaspar Vereide

   Prosjektutvikler/Førsteamanuensis II, Sira-Kvina kraftselskap/NTNU

 • 10.45 - 11.00
  Hva slags kraftverk tjener mest på økt variasjon i kraftpris?
  • Carl Andreas Veie

   Overingeniør, NVE

 • 11.00 - 11.20
  Asset Intelligence - Bedre innsikt for bedre beslutninger i Hydro Energi
  • Erik Digerud

   Head of Asset Intelligence, Hydro Energi

 • 11.20 - 11.40
  Vurdering av usikkerheter for Lyses investeringer knyttet til gjeldende rammevilkår
  • Arne Aamodt

   Senior prosjektleder, Lyse AS

 • 11.40 - 12.00
  Skatt, avgifter og avkastning - har fornybarnæringen nå økonomiske rammebetingelser for nok ny kraft?
  • Eivind Tversland

   Senior Risk Manager, Å Energi

12.00 - 12.20
Pause med besøk hos utstillerne
12.20 - 14.00
Sesjon 3A3:Konsesjonsvlkår og rammebetingelser
Sesjonsleder: Lisa Hammer, VP Concessions and environment, Statkraft
 • 12.20 - 12.35
  Hvordan ser et europeisk, utslippsfritt energisystem ut anno 2050?
  • Henrik Sætness

   Konserndirektør for Konsernstaber, Statkraft

 • 12.35 - 12.50
  Ny kraft fra Sarpsfossen - en gyllen mulighet med tidsfrist
  • Fridjar Molle

   Prosjektleder - Ny vannkraft, Hafslund Eco Vannkraft

 • 12.50 - 13.05
  Nye miljørestriksjoner - samlet innvirkning på kraftsystem
  • Ingeborg Graabak

   Seniorforsker, SINTEF Energi

 • 13.05 - 13.20
  NVEs arbeid med konsesjonsprosessen
  • Inga Nordberg

   Fungerende Vassdrags- og energidirektør

 • 13.20 - 13.35
  Nok kraft til handling ? - Fra prat til produksjon: Raskere konsesjonsprosess - er det mulig?
  • Per Håkon Høisveen

   Gjesteforsker på UiO, juridisk fakultet. Tidl. ekspedisjonssjef i Energi- og vannressursavdelingen, Energidepartementet., UiO

 • 13.35 - 13.55
  Debatt
 • 13.55 - 14.00
  Avslutning
  • Solgun Furnes

   Rådgiver, Fornybar Norge

14.00
Lunsj