Endelig nye standardvilkår for nettleie og tilknytning

Publisert

Foto: To menn jobber på stasjonsanlegg

Foto: Jarle Nyttingnes / Energi Norge.

Gjeldende standardvilkår ble utarbeidet i 2007. Det var dermed et skrikende behov for endring av vilkårene - både for forbruker- og næringskunder.

Etter 2007 har det skjedd mange endringer, særlig i forskriftene til Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

– Arbeidet med nye standardvilkår har pågått i over ett år, og startet før det ble kjent at RME enten skal godkjenne avtalene eller metoden for å utarbeide standardvilkår. Arbeidet med vilkårene er blitt noe forsinket som følge av prosessen med RME, men er nå endelig ferdig forteller en glad Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Kundene må varsles

Det er særlig endringer i gjeldene forskrifter som har medført at de nåværende vilkårene på enkelte punkter er feil, eksempelvis når det gjelder anleggsbidrag.

– Vi har vært påpasselig med ikke å svekke forbrukernes rettigheter, og har hatt god dialog med både Forbrukertilsynet og representanter for Elklagenemnda, påpeker Ulf Møller.

– Endring av standardvilkår må varsles til kundene med minst 14 dagers varsel, som minimum på hjemmesiden, men vi anbefaler å gjøre det på fakturaen også så raskt som mulig, avslutter Møller.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde Ulf Møller