NVE revurderer nye effekttariffer etter stor motstand

Nyhet, Strømnett

Publisert

Per Sanderud, NVE

Det har vært så stor skepsis til NVEs forslag om nye effekttariffer at direktoratet nå revurderer hvordan dette skal gjøres. Foto: Aslak Øverås.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud sa under Vinterkonferansen at NVE er i tenkeboksen etter all motstanden om forslaget til effekttariffer basert på abonnert effekt.

Helt siden NVEs forslag om effekttariffer basert på abonnert effekt ble sendt på høring i november 2017, har skepsisen vært stor. Blant annet fra Energi Norge og medlemmene.

Går i tenkeboksen

I sitt innlegg under Vinterkonferansen i Brussel sa Per Sanderud at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ikke vil vedta noen forskrift til våren, slik de opprinnelig hadde annonsert.

– Vi er glade for at bransjen støtter tanken om effektprising, men vi registrerer at det er få som støtter abonnert effekt. Vi har møtt såpass mye motstand på dette forslaget at vi nå er inne i tenkeboksen på hvordan vi skal gjøre dette, sa Sanderud til publikum.

NVE vil imidlertid ikke skyve på tidspunktet for når endringene skal tre i kraft, som er satt til 2021.

Fornuftig avgjørelse

Energi Norge er blant de som ikke har støttet NVEs forslag om overgang til bruk av abonnert effekt til kundene i distribusjonsnettet. Næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge mener derfor at det er positivt at NVE revurderer forslaget.

– Dette er en fornuftig avgjørelse av NVE. Det er viktig at NVE tar kontakt med nettselskapene før de eventuelt sender noe på ny høring, sier Svartsund.

Videre mener Svartsund det i diskusjonen har kommet opp gode alternativer til hvordan effekttariffene bør styres.

– Gode alternativer til NVEs forslag er bruk av «time of use-modellen». Denne modellen baserer seg på at det koster mer å bruke strøm i «rushtidstimene» om morgenen og om ettermiddagen. Eventuelt kan bruk av målt effekt som har vært bruk i en årrekke overfor næringskundene være et godt alternativ, avslutter Svartsund.

Energi Norge planlegger et innspill til NVE i løpet av våren.

Les også:

NVE venter kraftig økning i strømforbruketEnergi Norge avviser NVEs modell for effektprising

NVEs opprinnelige forslag

 

  1. Høringssvar: Tariffer i distribusjonsnettet

    Les Energi Norges høringssvar til NVEs forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Energi Norge støtter ikke NVEs forslag om overgang til bruk av abonnert effekt til kundene i distribusjonsnettet (februar 2018).

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: 

Profilbilde Trond Svartsund. Foto