Fastlands-Norges største industrielle verdiskaper

Publisert

Mann i dress på scene med blå bakgrunn. foto

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi påpekte viktigheten av å formidle næringens utbytte under Agder Energi-konferansen 2018. Foto: Agder Energi.

Kraftnæringen ligger foran alle andre fastlandsindustrier når det kommer til økonomisk verdiskaping. Nå må næringen bidra til å skape større forståelse for disse verdiene, mener konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

– Det er fortsatt altfor mange som ikke forstår, eller vil forstå, hvordan verdiskapingen i norsk kraftbransje skjer.

Slik åpnet Nysted sitt innlegg da Agder Energi nylig arrangerte sin årlige konferanse i Kristiansand. I sitt innlegg tok konsernsjefen blant annet for seg norsk kraftnæring og hvilken betydning den har for verdiskaping i landet vårt.

Ikke en samfunnstjeneste

Nysted påpekte for publikum hvor viktig det er å formidle skalaen i utbyttet fra næringen, som går til eiere, staten, kommuner og fylker. 

Agder Energi-konferansen 2018

Kraftbransjen er fastlands-Norges største industrielle verdiskaper. Bildet er hentet fra Nysteds presentasjon. Kilde: SSB.

– Mange ser fortsatt på kraftbransjen utelukkende som en slags samfunnstjeneste, til støtte for kraftintensiv industri i Norge. Og ikke som en selvstendig økonomisk verdiskaper, og ikke som en bidragsyter til det grønne skiftet i Europa.

Kraftnæringen er fastlands-Norges største industrielle verdiskaper viser tall fra SSB (se vedlagt graf). Nysted var særlig opptatt av at dette må formidles i en tid hvor mange snakker om nasjonal proteksjonisme av vannkraften og hvor skepsisen til mellomlandskabler er stor.

– Vårt svar har alltid vært, vi har mer enn nok kraft til alle. Dersom prosessindustrien trenger mer kraft er det bare å bestille. Kraftressursene er ikke et varelager som går tomt og vi produserer kraft hele tiden. 

NordLink-kabelen

Mange har også hatt formeninger om at Statnetts undersjøiske kabel NordLink, mellom Tyskland og Norge, skal føre til høyere strømpriser.

Mann i dress på scene med blå bakgrunn. foto

Direktør for kontinentale operasjoner Harald von Heyden i Agder Energi. Foto: Agder Energi.

På konferansen tok direktør for kontinentale operasjoner Harald von Heyden i Agder Energi til orde for det omvendte. 

– Jeg tror mange av de som har fryktet høyere strømpriser på grunn av denne kabelen vil bli overrasket. Mye fornybar energi er innestengt nord i Tyskland, og vi kommer til å ha mange timer med negative priser som vil mates inn i det nordiske nettet. 

Til publikum sa von Heyden at han personlig mener kabelen vil bidra til å redusere de gjennomsnittlige prisene i Sør-Norge. Etter planen skal kabelen stå klar i 2019, med kommersiell drift fra 2020.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: