Lønnstatistikk for ingeniører

Hvert år ber Energi Norge sine medlemsbedrifter om å melde inn utviklingen av lønn i sin virksomhet. Det resulterer i en statistikk som viser lønnsutvikling fra år til år for sivilingiører og ingeniører som du kan lese på denne siden. (Oktober 2020)