Dokumentarkiv

133 resultater

Type dokument
Velg område
133 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Analyser av konsekvensene ved innføring av grunnrentebeskatning for landbasert vindkraft

  Vindkraftnæringen vil gjerne legge igjen mer penger nasjonalt og lokalt. Økt skattelegging av av eksisterende vindkraftverk gir sterkt redusert lønnsomhet og konkursfare.

 2. Vindkraft i Norge - God praksis i miljøhåndtering

  Rapporten viser hvordan vindkraft på land kan bygges og driftes på en måte som gjør at naturen blir tatt bedre vare på.

 3. En grønnere fornybarnæring - Muligheter og utfordringer

  Fornybarnæringen er en viktig del av løsningen for at Norge skal nå sine klimamål, men har samtidig også noen negative miljøeffekter. Vår kartlegging viser hva næringen kan gjøre for å redusere sine egne utslipp og miljøavtrykk.

 4. Om markedsmekanismen og marginalprising i kraftmarkedet

  De høye strømprisene i høst og vinter har ført til diskusjoner om markedsmodellen generelt og om marginalprising spesielt. I dette notatet gjør vi rede for fordelene med dagens ordning og drøfter kort andre modeller som to-prissystem, regulerte priser o.l. Vi vurderer også konsekvensene av å forby eller redusere eksporten når magasinfyllingen er lav.

 5. Gevinstrealisering av DSO-rollen

  Energiomstilling med storstilt elektrifisering, økt innslag av desentralisert produksjon og nye flytmønstre er utfordringer for driften av strømnettet. På oppdrag fra Energi Norge har Thema sett på nye verktøy for bedre samhandling i driftskoordineringen. (Oktober 2021)

 6. Bransjenorm for nettilknytning

  DNV har på oppdrag fra Energi Norge utarbeidet et forslag til bransjenorm for nettilknytning. Den skal bidra til effektive arbeidsprosesser og enhetlige prosesser på tvers av nettselskap for tilknytning av nytt forbruk. Nettkundene vil møte samme prinsipper uansett hvilket nettselskap de henvender seg til. (2021)

 7. Mulighetsstudie: Bruk av fleksibilitet i nettselskap

  Det grønne skiftet med elektrifisering av transport og tilvekst av ny, grønn industri betyr økt strømforbruk, og nettselskap over hele Norge melder om rekordmange søknader om nettilknytning. Nettkapasitet er i ferd med å bli en knapp ressurs. Det er behov for å forsterke og bygge nytt nett, men det er også mulig å utnytte eksisterende og nytt nett mer effektivt.

 8. Felles energi og industripolitisk plattform

  LO, NHO, Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo står sammen om rapporten. (mai 2021)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt