Dokumentarkiv

132 resultater

Type dokument
Velg område
132 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Global Offshore Wind Market Report: Forecast and Analysis

  The comprehensive market analysis, ordered by the three organisations Renewables Norway, Offshore Norway, and The Federation of Norwegian Industries, has been conducted in collaboration with ERM, Brinckmann and Norwegian Energy Partners (“NORWEP”).

 2. Langsiktig nettstruktur for havvind på norsk sokkel

  På oppdrag for Offshore Norge og Fornybar Norge har Thema gjennomført en kvalitativ analyse av hvordan 30 GW havvind på norsk sokkel kan realiseres med ulike nettløsninger i Norge og i Nordsjøen, og hva som er de overordnede implikasjonene for politikk, markedsdesign og regulering ved ulike strategivalg.

 3. HMS statistikk for kraftnæringen fra 2008-2020

  Kantar gjennomførte tidligere en undersøkelse på vegne av Fornybar Norge. Denne HMS statistikken er åpen for alle og i PDF format.

 4. Analyser av konsekvensene ved innføring av grunnrentebeskatning for landbasert vindkraft

  Vindkraftnæringen vil gjerne legge igjen mer penger nasjonalt og lokalt. Økt skattelegging av av eksisterende vindkraftverk gir sterkt redusert lønnsomhet og konkursfare.

 5. Vindkraft i Norge - God praksis i miljøhåndtering

  Rapporten viser hvordan vindkraft på land kan bygges og driftes på en måte som gjør at naturen blir tatt bedre vare på.

 6. En grønnere fornybarnæring - Muligheter og utfordringer

  Fornybarnæringen er en viktig del av løsningen for at Norge skal nå sine klimamål, men har samtidig også noen negative miljøeffekter. Vår kartlegging viser hva næringen kan gjøre for å redusere sine egne utslipp og miljøavtrykk.

 7. Om markedsmekanismen og marginalprising i kraftmarkedet

  De høye strømprisene i høst og vinter har ført til diskusjoner om markedsmodellen generelt og om marginalprising spesielt. I dette notatet gjør vi rede for fordelene med dagens ordning og drøfter kort andre modeller som to-prissystem, regulerte priser o.l. Vi vurderer også konsekvensene av å forby eller redusere eksporten når magasinfyllingen er lav.

 8. Gevinstrealisering av DSO-rollen

  Energiomstilling med storstilt elektrifisering, økt innslag av desentralisert produksjon og nye flytmønstre er utfordringer for driften av strømnettet. På oppdrag fra Energi Norge har Thema sett på nye verktøy for bedre samhandling i driftskoordineringen. (Oktober 2021)

 9. Mulighetsstudie: Bruk av fleksibilitet i nettselskap

  Det grønne skiftet med elektrifisering av transport og tilvekst av ny, grønn industri betyr økt strømforbruk, og nettselskap over hele Norge melder om rekordmange søknader om nettilknytning. Nettkapasitet er i ferd med å bli en knapp ressurs. Det er behov for å forsterke og bygge nytt nett, men det er også mulig å utnytte eksisterende og nytt nett mer effektivt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt