Utvalg for små og mellomstore bedrifter (USMB)

Utvalget skal gi råd til Fornybar Norge om strategiske veivalg og prioriteringer knyttet til de viktigste energi- og næringspolitiske sakene for Fornybar Norge og medlemsbedriftene innen strømnett, markedsrelaterte spørsmål, systemspørsmål, kraftproduksjon, klima, miljø, med mer.

Utvalget skal ha fokus på saker av policymessig og verdiskapingsmessig karakter.

Utvalgets sentrale oppgaver:

  • Formidle og ivareta de små og mellomstore bedriftenes samlede interesser innen Fornybar Norges energi- og næringspolitiske arbeid
  • Bidra til bedre kommunikasjon mellom de små og mellomstore bedriftene og Fornyar Norge.
Medlemmer i utvalg for må og mellomstore bedrifter
Dalane Energi AS

Idar Sønstabø, administrerende direktør (utvalgsleder)

Dragefossen AS

Truls Paulsen, administrerende direktør

Finnås Kraftlag SA

Tor Bjarne Smedsrud, daglig leder

Isalten Nett AS

Ole Martin Hansen, leder

Kvam Energi AS

Arne Tillung, administrerende direktør

KE Nett AS

Håkon Ådland, administrerende direktør

NEAS AS

Jan Arve Korsfur, daglig leder

Nord-Østerdal Kraftlag SA

Ivar Muller Often, daglig leder

Pasvik Kraftlag

Monica Jerijærvi, daglig leder

Repvåg Kraftlag SA

Oddbjørn Samuelsen, elverkssjef

Valdres Energi Nett AS

Lasse Nystuen, nettsjef

Voss Energi AS

Rune Nesheim,  administrerende direktør

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: 

Profilbilde Trond Svartsund. Foto