Utvalg for produksjon, energi- og klimapolitikk (PEK)

Utvalget skal gi råd til Fornybar Norge om strategiske veivalg og prioriteringer knyttet til de viktigste næringspolitiske sakene for Fornybar Norge og medlemsbedriftene innenfor områdene fornybar energi, klima og miljø.

Utvalget skal ha fokus på saker av policymessig og verdiskapingsmessig karakter.

Kontorfolk er oppmerksomme på kolleger i en diskusjon i et møterom.

Sakspapirer

Få tilgang i Teams

Fornybar Norges medlemmer har tilgang til vårt arbeid i Teams. 

Ønsker du tilgang kan du be om det direkte i Teams eller sende en e-post til post@fornybarnorge.no

Utvalgets sentrale oppgaver:

  • Følge utviklingen innenfor sentrale rammevilkår med sikte på å opprettholde og videreutvikle verdien på eksisterende produksjonsanlegg og skape verdier gjennom investeringer i nye anlegg
  • Vurdere konsekvenser for fornybarnæringen av forslag til endringer fra nasjonale og internasjonale myndigheter
  • Drøfte og gi råd til Fornybar Norges posisjoner i høringer
  • Ta initiativ til endringer i rammevilkår som er viktige for å videreutvikle fornybarnæringen, sikre en god verdiskaping og sette den i stand til å realisere energi- og klimapolitiske målsettinger
Medlemmer i utvalg for produksjon, energi- og klimapolitikk (PEK)
Eviny Fornybar AS

Olav Osvoll, daglig leder (utvalgsleder)

Agder Energi AS

Øyvind Stakkeland, direktør rammevilkår

Glitre Energi AS

Erik Andersen, Konserndirektør produksjon

Hafslund E-CO

Per-Arne Torbjørnsdal, konserndirektør

Nordkraft Magasin AS

Marius Larsen, seksjonssjef produksjon

Norsk Hydro ASA

Kathrine Fog, assisterende direktør Energi

Statkraft AS

Julie Wedege, Acting SVP Head of Public Affairs

TrønderEnergi Kraft AS

Tormod Eggan, administrerende direktør

Vardar AS

Kristin Ankile, dirketør vindkraft

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 
Profilbilde Vegard Pettersen
Foto: Mann smiler.