Utvalg for forskning og teknologi (UFT)

Utvalget skal bistå Fornybar Norge i strategiske veivalg og i prioriteringer knyttet energiforsking, innovasjon og kompetanse. Videre skal utvalget bistå Fornybar Norge i arbeidet med å fremme og ivareta teknologiske fellesinteresser for bransjen.

Teknologi og rett teknologianvendelse er avgjørende for energiselskapene, og de teknologiske mulighetene, trendene og utfordringene er i stadig utvikling. Utvalg for forskning og teknologi (UFT) skal bistå Fornybar Norge i å bidra til at næringen tar i bruk ny teknologi som effektiviserer og øker verdiskapingen, og bidra til å fremme det grønne skiftet også gjennom formidling.

Kontorfolk er oppmerksomme på kolleger i en diskusjon i et møterom.

Sakspapirer

Få tilgang i Teams

Fornybar Norges medlemmer har tilgang til vårt arbeid i Teams. 

Ønsker du tilgang kan du be om det direkte i Teams eller sende en e-post til post@fornybarnorge.no

Utvalgets sentrale oppgaver
  • Gi råd til FoU-strategi, gjennomføring av strategien og resultatformidling
  • Gi innspill til påvirkning av forsknings- og innovasjonspolitikk
  • Gi innspill for påvirkning av forskningsbasert utdanning slik at den er i tråd med den teknologiske utviklingen og bransjens behov
  • Gi innspill til Energiakademiets kurs og konferanseportefølje slik at den er i tråd med næringens behov

Sensitiv informasjon og informasjon av strategisk betydning for Fornybar Norges arbeid, som spilles inn og diskuteres i gruppen, holdes internt i gruppen om ikke annet avtales.

Utvalget skal bestå av 10 til 12 medlemmer. Leder og medlemmer utnevnes av administrerende direktør i Fornybar Norge. Funksjonstiden er 2 år med mulighet for forlengelse. Utnevnelsen skal sikre en balanse slik at utvalget er representativt for ulike medlemsinteresser. Utvalget inkluderer Fornybar Norges medlemmer i FoU-styret. De eksterne medlemmene i FoU styret kan gjerne bidra i arbeidet.

Medlemmer i utvalg for forskning og teknologi
Statkraft AS

Ivar Arne Børset, SVP Operations and Maintenance management  (utvalgsleder)

Agder Energi AS

Unni Farestveit, direktør rammevilkår

Akershus Energi AS

Frank Sagvik, direktør ny fornybar

Elvia AS

Åshild Vatne, avdelingsleder FoU

Eviny Fornybar AS

Sigve Næss, seksjonssjef

Norges Forskningsråd (observatør)

Khanh Tuan Le

SINTEF Energi AS

Knut Samdal, forskningssjef

Skagerak Kraft AS

Geir Kulås, konserndirektør

TrønderEnergi AS

Gøril Forbod, teknologidirektør

Varanger Kraft AS

Stein Mathisen, viseadministrerende direktør

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 
Profilbilde Brynhild Totland. Foto
Foto: Mann smiler.