Arbeidsgiverpolitiske utvalg (APU)

Utvalget skal sikre medlemsforankring og påvirkning på Fornybar Norges arbeid med tariff, lønn, arbeidsrett, HMS, kompetansepolitikk og rekruttering.

Kontorfolk er oppmerksomme på kolleger i en diskusjon i et møterom.

Sakspapirer

Få tilgang i Teams

Fornybar Norges medlemmer har tilgang til vårt arbeid i Teams. 

Ønsker du tilgang kan du be om det direkte i Teams eller sende en e-post til post@fornybarnorge.no

Forhandlingsutvalg

I forbindelse med forbundsvise oppgjør, omdannes APU til Fornybar Norges forhandlingsutvalg.

Forhandlingsutvalget skal ledes av leder i arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornybar Norge, formelt oppnevnes av Fornybar Norges styre og kan kun bestå av representanter som er bundet av den avtalen som skal revideres.

Utvalgets sentrale oppgaver:

  • Gi råd til administrasjonen i Fornybar Norge i arbeidsgiverpolitiske spørsmål
  • Gjennomføre revisjon av overenskomstene
  • Drive bransjearbeid om HMS
  • Legge til rette for kompetanseheving og rekruttering til fornybarnæringen

Sensitiv informasjon og informasjon av strategisk betydning for Fornybar Norges arbeid som spilles inn og diskuteres i gruppen, holdes internt i gruppen om ikke annet avtales. Utvalget skal bestå av åtte til 10 medlemmer.

Medlemmer i Arbeidsgiverpolitisk utvalg (APU)
Haugaland Kraft AS

Per Arne Risanger, HR-direktør (Utvalgsleder)

Agder Energi AS

Kirsti G. Jacob, direktør HR

Elvia AS

Tone Jørstad, Direktør HR og kompetanse

Fosenkraft AS

Arnt Solem, administrerende direktør

Helgeland Kraft AS

Kristine Alstad, HR-direktør

Infratek AS (VINCI Energies Norge) / Omexom AS

Rita Bettina Fjerstad Ajer, direktør HR og organisasjon

Otera Infra AS

Janicke Gjestad, HR leder

Statkraft AS

Ståle Sando, seniorrådgiver HR

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: