Viktig klimaregelverk godkjennes denne våren

Publisert

En kraftstasjon med piper det ryker av

Foto: Pixabay

ETS og CBAM (klimakvotehandel og klimatoll), er viktige elementer i EUs Fit for 55 pakke og blir omtalt som det mest effektive klimatiltaket EU har satt i gang. EU-Parlamentet og Rådet har kommet til enighet om hvordan disse skal innrettes, og det ventes endelig godkjennelse i løpet av våren.

ETS (Emissions Trading System) er et kvotesystem som har til hensikt å kutte utslipp i klimabelastende sektorer som energiintensiv industri, kraft- og varmeproduksjon og innenriks luftfart. EU fordeler klimakvoter, som betyr at aktørene kan slippe ut et tonn CO2 per kvote, som industrier enten kan bruke eller selge til andre industrier. Antall kvoter minker for hvert år, så det i prinsippet skal bli nedgang i utslipp. CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) er en ordning som skal fungere som et supplement ETS, og er en type toll for varer produsert med høyt utslipp.

Kvotesystemet

Sektorene som hører til i ETS står for omtrent 40% av EUs samlede utslipp. ETS i EU ble etablert i 2003, og handelen startet i 2005. Det omfatter nå 11000 anlegg og ca. to milliarder tonn CO2. Innføringen av kvotesystemet skal oppmuntre kraftkrevende industrier til å redusere utslipp. Målet er at industrien gjør tiltak for å slippe ut så lite som mulig, samtidig som de produserer mest mulig av en gitt vare.

CBAM er en "karbontoll" som skal gjøre det dyrere å handle varer med høyt karbonavtrykk, blant annet sement, aluminium, jern, stål, kunstgjødsel og strøm. Virksomheter som ønsker å selge varer til Europa må få et sertifikat som krever at mengden innførte varer og mengden utslipp knyttet til varene må bli rapportert. Hensikten er å hindre karbonlekkasje, altså at en handler produkter utenfor EU. Det skal også gjøre det mindre attraktivt å flytte kraftkrevende industrier til land utenfor Europas ETS-system. EU håper også at det vil oppmuntre industrier utenfor Europa til å redusere utslipp. CBAM vil ikke gjelde norsk eksport til EU.

Enighet

Like før jul ble det enighet mellom Rådet og EU-parlamentet å øke ambisjonsnivået i ETS fra 43% kutt i kvotepliktig sektor innen 2030 til 62%. Årlige kutt i totalt antall kvoter skal økes fra 2,2 % til 4,3 % fra 2024 og 4,4 % fra 2028. Det er også enighet om å opprette et sosialt klimafond, hvor inntekter fra ETS-systemet skal brukes til finansiering av grønne tiltak for sårbare konsumenter. I tillegg skal maritim sektor innfases i ETS, og det skal opprettes et eget ETS-system for bygninger og transport fra 2027.

CBAM skal testes fra 2023 til 2025, for så å innføres gradvis fra 2026 og over 10 år. Før 2026 vil det kun være krav om at karbonregnskapet til produktet føres, og import av energikrevende varer vil forbli kostnadsfritt. Etter 2026 vil "CBAM-sertifikater" for utvalgte varer koste det samme som en EU-produsent måtte betalt for utslippet. CBAM vil gjelde alle ETS-industrisektorer innen 2030.

Les mer hos consilium.europa.eu

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.