Ny veileder for nettselskaper og energientreprenører

Publisert

Øivind Askvik og Aslak Andersen

Leder av utvalg nett, Øivind Askvik (t.v.), og leder av utvalg energientreprenør, Aslak Andersen, kan "shake hands" og konstatere at nybrottsarbeidet mellom partene har resultert i en konkret veileder for avtaler mellom nettselskap og energientreprenører. Veilederen vil i neste utgave inneholde enda flere elementer innenfor området bærekraft. Foto: Fornybar Norge

Fornybar Norge har laget en veileder for avtaler mellom nettselskaper og energientreprenører. Veilederen er laget av en arbeidsgruppe satt ned av Fornybar Norge, bestående av representanter fra både nettselskaper og energientreprenører.

– Veilederen er nybrottsarbeid, og viktig sådan. Nettselskaper og energientreprenører er en del av den samme verdikjeden, og vi som er nettselskaper er nødt til å ha et godt forhold til og omforent forståelse med energientreprenørene. Veilederen viser en felles retning, og er i sin første utgave et godt utgangspunkt for videreutvikling – hvilket også er intensjonen. Et velfungerende entreprenørmarked gagner alle, sier leder av utvalg nett i Fornybar Norge, Øivind Askvik (konserndirektør i Lede).

Bakgrunnen for veilederen er tilbakemeldinger fra energientreprenører om at ulikheter i nettselskapenes anskaffelsesprosesser, kontrakt-gjennomføring og avtaleinnhold skaper utfordringer knyttet til deltakelse i konkurranser, evaluering av tilbud og avtalevilkår. Dette ledet til at det ble startet opp et arbeid for harmonisering av slike avtaler. Siktemålet er en større ensartethet i dette segmentet, som igjen kan føre til en effektivisering og forbedring av konkurransen og avtalevilkår og et mer velfungerende entreprenørmarked.

– Veilederen omhandler flere grunnelementer. Arbeidsgruppen har gjort en god omforent jobb vi kan bygge videre på. En viktig del av veilederen omhandler temaene miljø, helse og sikkerhet. Dette er blant elementene det kan bygges videre på i senere utgaver av veilederen. Energientreprenørene spiller en avgjørende rolle i elektrifiseringen av Norge. Med veilederen er Fornybar Norge med på å understreke dette, sier leder av utvalg energientreprenør i Fornybar Norge, Aslak Andersen (daglig leder i Otera Infra).

Fornybar Norge og arbeidsgruppen som har medvirket til veilederen vil etter hvert arbeide med å utvide veilederen med flere elementer innen bærekraft, samt maler for klimaregnskap og -budsjett. Wikborg Rein Advokatfirma har fasilitert arbeidet og ført veilederen i pennen.

Profilbilde av