Fornybarprisen til HydroVolt: Verdensledende på å gjenvinne elbil-batterier

Publisert

Kristin H. Lind Geir Konsmo, og Ingrid Karlsson. Foto

Fornybarprisen ble delt ut av direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge, Kristin H. Lind (t.v.). Stolte mottakere fra Hydrovolt var Geir Konsmo og Ingrid Karlsson. Foto: Kristian Vårvik.

Europas største gjenvinningsanlegg for elbilbatterier ligger i Fredrikstad og har ved hjelp av teknologi og samarbeid klart å løse store klimautfordringer. Nå er de belønnet med Fornybarprisen fra Energi Norge.

Hydrovolt er eid av Northvolt og Hydro i fellesskap, og anlegget har kapasitet til å håndtere hele Norges volum av brukte elbilbatterier på en bærekraftig måte – om lag 25.000 elbilbatterier i året. Hydrovolt-anlegget er designet på en måte som maksimerer gjenvinningsgraden av materialene i et elbilbatteri, inkludert et støvoppsamlingssystem som sikrer at verdifulle materialer som vanligvis går tapt gjennom mekaniske resirkuleringstrinn blir fanget opp. Den helautomatiske prosessen gjør at opptil 95 % av materialene kan gjenvinnes fra batteriene, inkludert plast, kobber, aluminium og «svart masse» (black mass), et stoff som inneholder metaller av nikkel, mangan, kobolt og litium. Den svarte massen vil bli levert til Northvolt for videre resirkulering. Aluminiumet vil bli sendt til Hydro og bli omdannet til nye aluminiumprodukter.

Direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge, Kristin H. Lind, trakk under overrekkelsen frem at vinnerne av Fornybarprisen blant annet kjennetegnes ved at de tør å ha hårete mål.

Fornybarprisen

Prisen tildeles bedrifter eller prosjekter som har gjort en innsats utenom det vanlige for å fremme elektrifisering eller annen bruk av fornybar energi. Enten ved selv å utvikle utslippsfrie energiløsninger, eller ved å ta i bruk slike løsninger på en måte som bidrar til å redusere klimagassutslipp.

– Fornybarlandslaget vokser hver gang vi deler ut Fornybarprisen. For å vinne VM i fornybar må vi ha de råeste klimabedriftene på laget. Slik bygger vi stolthet og gode forbilder innen alle sektorer i næringslivet. At batterier skal bli resirkulert på en bærekraftig måte har vært en utfordring på veien til et 100 % fornybart og elektrisk samfunn. Hydrovolt er verdensledende på teknologi og gjenvinning - og for noen imponerende mål de har! Hydrovolt planlegger å ekspandere i Europa og ønsker innen 2025 å resirkulere rundt 70 000 tonn batteripakker og 300 000 tonn batteripakker innen 2030. Det tilsvarer omtrent 150 000 elbilbatterier i 2025 og 500 000 i 2030. Hydrovolt representerer en milepæl i elektrifiseringen av transportsektoren. Norge har vært verdensledende i å ta i bruk elektriske kjøretøy i noen år, men har manglet kapasitet til å resirkulere batteriene. Så klarer altså kloke hoder her til lands å få til dette. Jeg er mektig imponert, sier Lind i Energi Norge.

Lind trakk også frem at Hydrovolts anlegg viser at klimabedrifter ikke bare løser bærekraftsutfordringer, men også driver en betydelig verdiskaping for det norske samfunnet.

– Samarbeid mellom de to aktørene Hydro og Northvolt er også viktig her. Dette gjør blant annet at Hydro kan nyttiggjøre seg aluminiumet fra batteriene til andre aluminiumsprodukter, påpeker Kristin H. Lind i Energi Norge.

CEO i Hydrovolt, Peter Qvarfordt, gleder seg stort over prisen.

–  Det er utrolig hyggelig å motta Fornybarprisen etter knapt en måned med drift. På kort tid har vi gått fra å være to selskaper med en idé om å gjøre batteriindustrien mer bærekraftig og sirkulær, til å sette opp Europas største resirkuleringsanlegg for elbilbatterier. Det er mulig å tenke stort i et lite land, og enda større i to gode naboland, som Hydro og Northvolt representerer, sier Peter Qvarfordt.

Juryen bak Fornybarprisen består av Kristin Halvorsen fra Cicero, Liina Veerme fra Salten Kraftsamband, Anders Bjartnes fra Norsk klimastiftelse og Gina Gylver fra Natur og Ungdom.

I jurybegrunnelsen skriver de:

Hydrovolt har etablert Europas største gjenvinningsanlegg for elbilbatterier, med kapasitet til å resirkulere 12 000 tonn batteripakker årlig, tilsvarende rundt 25 000 elbilbatterier. Anlegget har kapasitet til å håndtere hele Norges volum av brukte elbilbatterier på en bærekraftig måte. Dette er en avgjørende virksomhet for et bærekraftig grønt skifte og at Norge med denne bedriften ligger i tet er både imponerende og gledelig. Den høye gjenvinningsgraden er også svært positivt i lys av det enorme behovet for råvarer denne industrien vil ha.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Sezer Subasi. Foto