Energi Norge etablerer medlemsnettverk for opprinnelsesgarantier

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Lyspære med tankebobler. Foto

Lyspære med tankebobler.

Opprinnelsesgarantier er Europas dokumentasjonsstandard for fornybar energi. Ordningen blir mer og mer sentral i EU, samtidig som markedet for opprinnelsesgarantier vokser. Energi Norge ønsker nå å etablere et medlemsnettverk for eksperter på opprinnelsesgarantier.

Fornybar strøm kan dessverre ikke spores. Alle fornybare strømprodusenter får dermed en opprinnelsesgaranti per enhet de produserer. Det sørger for at kunder kan få dokumentasjon på sitt strømkjøp. Troverdig dokumentasjon på fornybar energi er helt sentralt i mange strømavtaler, i bærekraftsrapportering og for å fremme fornybar strømproduksjon.

I Norge har vi har hatt god tilgang på fornybar strømproduksjon i mange år. På strømbørsen skiller ikke priskalkulasjonen mellom tilbud fra fossile eller fornybare strømprodusenter. De får den samme prisen. Opprinnelsesgarantiene sørger for å gjøre fornybare strømprodusenter mer konkurransedyktige.  Bedriftene, på sin side, trenger dokumentasjon og bevis for at de kjøper sin andel av den fornybare strømproduksjonen. Kundene, investorene, eierne og revisorene deres krever det. Bedriftene trenger til sine bærekraftsrapporter og kraftskjøpsavtaler (PPAer). Opprinnelsesgarantien er rett og slett "kvitteringen" på fornybarheten som bedriftene trenger i sine regnskap.

Energi Norge ser at opprinnelsesgarantiene blir viktigere og viktigere for medlemsselskapene. Vi ønsker derfor å etablere et medlemsnettverk for kunnskapsutveksling og nettverksbygging og identifisering av næringspolitiske problemstillinger og kursbehov innenfor bærekraftsdokumentasjon. Nettverket skal bidra til at næringen har god kunnskap om relevante regelverk, nye krav og nye muligheter.

Nettverket vil møtes til et fysisk møte én gang i året, men vil også kunne møtes oftere på videomøter. Energi Norge tar sikte på at nettverket kommer i gang vinteren 2023.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: 

Profilbilde av