Bli med i bærekraftsnettverket

Hemsedal. Foto: Jon Ottosson

Bærekraftsnettverket skal være en lærings- og samarbeidsarena for fornybarnæringen og drøfte problemstillinger knyttet til bærekraft i fornybar energi generelt og klima, natur og miljø spesielt.

Fornybarnæringen er viktig for at Norge skal nå sine klimamål. Samtidig står fornybarnæringen for aktiviteter med negativ påvirkning på klima og miljø, som rapporten «En grønnere fornybarnæring – Muligheter og utfordringer» tydelig viser. For å følge opp rapporten og det økte ønsket om en mer bærekraftig fornybarnæring, vil  Energi Norge sammen med medlemmer legge til rette for økt oppmerksomhet, motivasjon og kunnskapsdeling knyttet til bærekraft i bransjen.

Vi etablerer nå et bærekraftsnettverk for å kunne oppnå nettopp dette. Bærekraftsnettverket skal være en lærings- og samarbeidsarena for fornybarnæringen og drøfte problemstillinger knyttet til bærekraft i fornybar energi generelt og klima, natur og miljø spesielt. Nettverket er medlemsdrevet med bistand fra Energi Norge. Vi søker personer som har bærekraft som hele eller deler av sitt ansvarsområde, eller som generelt har en interesse av temaet. Det er ingen begrensning på deltagere per organisasjon, og heller ikke noe krav til bakgrunnskunnskap innen temaet. Målet er å dele kunnskap og å lære av hverandre.

Vi planlegger digitalt oppstartsmøte 23. august og fysisk samling 27-28. oktober.

Bærekraft er omfattende og mange tema kan tas opp i nettverket. For å komme godt i gang er det derfor valgt ut noen vesentlige områder som blir prioritert i nettverket i første omgang: Bærekraftige anskaffelser, Arealendringer og miljø, Klimatiltak og -regnskap.

Meld du deg på så får du invitasjoner og mer informasjon om aktiviteter i bærekraftsnettverket.

Vi ser frem til å få deg med i det viktige bærekraftsarbeidet vi som bransje skal gjøre sammen fremover!

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 
Profilbilde Vegard Pettersen