Rekordhøy andel fornybar energibruk i Norge

Publisert

Fornybarometeret 2021

Andelen fornybart i den norske energibruken har aldri vært høyere enn i 2020. Det viser Fornybarometeret som ble lagt frem i dag. Men omstillingen må gå mye raskere om vi skal ha mulighet til å nå klimamålene, mener Energi Norge.

Norge har passert 50 prosent fornybar energibruk og ligger nå på tredje plass i verden. Kun Island og Sverige har en høyere fornybarandel, ifølge nye beregninger fra Energi Norge.  

– Økt elektrifisering og bruk av andre fornybare energikilder er den viktigste løsningen for å redusere klimagassutslippene og samtidig skape nye arbeidsplasser. Men andelen må trolig økes til 80 prosent om Norge skal nå sine klimamål i 2030, derfor har vi dårlig tid, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien. 

Høyest andel i husholdningene 

Fornybarometeret kartlegger den samlede energibruken innen ulike sektorer i Norge. Den totale fornybarandelen økte med 0,4 prosentpoeng fra 2019 til 2020. Det er husholdningene som er mest fornybare med 74,1 prosent, ettersom størstedelen av energien der kommer fra elektrisitet. Deretter følger industrien med 62,0 prosent (opp 0,6) og transport 15,4 (opp 0,1). Olje- og gassutvinning har en fornybarandel på 12,3 prosent (opp 0,7).   

– Fortsatt kommer nær halvparten av energien vår fra fossile kilder. For å få til en raskere omstilling, trenger vi en elektrifiseringsstrategi som ser nullutslippsløsninger, kraftproduksjon, nettutvikling og rettferdig fordeling av kostnader i sammenheng. Det er vårt ønske til den regjeringen som styrer Norge fra høsten, sier Kroepelien.  

Kraftig nedgang i energibruken 

Samlet energiforbruk i Norge gikk fra 316,2 TWh i 2019 til 304,2 TWh i 2020. Det er en nedgang på 12 TWh – tilsvarende strømforbruket til 750.000 boliger. Det skyldes først og fremst nedgang i innenriks flytrafikk og i tjenesteytende sektor under pandemien.  

I tillegg vil økt elektrifisering bidra til lavere energiforbruk, ettersom elektrisk kraft utnytter energien mer effektivt enn forbrenningsmotorer. Sagt på en annen måte: Vi kan kjøre like langt med en elektrisk bil, med betydelig lavere energiforbruk.  

Store eksportmuligheter 

En offensiv elektrifisering av samfunnet innebærer også betydelige muligheter til å skape nye arbeidsplasser og inntekter innen eksportrettede leverandørindustrier. 

– Norge har ledende kompetanse innen fornybar kraftproduksjon, smarte nett og markedsløsninger. Vi har også svært gode forutsetninger for å bygge opp leverandørindustri innen havvind, batterier hydrogen og elektrifisering av maritim sektor, sier Kroepelien. 

Ifølge NHO-rapporten Grønne elektriske verdikjeder kan en offensiv satsing på disse områdene skape årlige eksportinntekter på over 300 milliarder kroner innen 2030. 

Profilbilde Kristian Blindheim