Fornybarprisen til Vestres banebrytende møbelfabrikk

Publisert

Utdeling av Fornybarprisen til  Vestre

Christina Søgård (t.v.) i Energi Norge delte ut Fornybarprisen til CEO Stefan Tjust og Øyvind Bjørnstad i Vestre. Ordfører i Eidskog kommune, Kamilla Thue, var blant gratulantene.

Med prosjektet The Plus på Magnor i Eidskog har familiebedriften Vestre skapt verdens mest miljøvennlige og energigjerrige møbelfabrikk. I går mottok de Fornybarprisen.

– Møbelfabrikken vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon, sa kommunikasjonsdirektør Christina Søgård i Energi Norge da hun delte ut Fornybarprisen til Vestre denne uken. 

 Takket være samspillet mellom mange ulike aktører med topp faglig kompetanse, vil The Plus bruke kun én tidel av energien som tradisjonelle fabrikker i samme kategori vanligvis trenger. Det er imponerende. Energieffektivisering er blant de viktigste og mest effektive tiltakene for å nå våre felles klimamål, sier Søgård. 

Juryens begrunnelse:

Juryen har bestått av Kristin Halvorsen fra Cicero, investor Jens Ulltveit-Moe, Liina Veerme fra Salten Kraftsamband, Anders Bjartnes fra Norsk klimastiftelse og Therese H. Woie fra Natur og Ungdom.

I sin begrunnelse skriver juryen: «Vestre er en produksjonsbedrift i en sektor der Norge ikke har et komparativt fortrinn. At verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk er lokalisert på Magnor i Eidskog, er veldig imponerende i seg selv. Vestre viser en tydelig sammenheng mellom ambisjoner og hvordan og hva de produserer. Prosjektet gir mange kompetansearbeidsplasser på ulike nivåer og områder». 

Vil produsere mer energi enn de bruker

Møbelfabrikken The Plus er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, og fabrikken vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon.  

– I 2016 lagde vi en ny bærekraftstrategi, og vi skjønte tidlig at vi må bidra positivt med fornybar energi. Det holder ikke å bare kjøpe grønne sertifikater. Vårt mål er å være nettoprodusent av energi innen 2025, Øyvind Bjørnstad, strategi- og bærekraftsjef i Vestre.  

Bjørnstad mener det å være en familieeid bedrift gir større muligheter til å prioritere bærekraftige løsninger. 

– En av de store årsakene til at vi befinner oss i en klimakrise er at det er for mye kortsiktighet i næringslivet. I Vestre kan vi gjøre langsiktige investeringer som gir avkastning på lengre sikt, men kanskje ofrer kortsiktig profitt. Vi mener at nettopp langsiktighet er det viktigste for et grønt skifte. For å være en front runner må vi tørre å ta sjanser, og hvis vi skal ta en posisjon på bærekraft er det nå eller aldri, sier Bjørnstad.   

The Plus vil redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent og behovet for levert energi med minst 90 prosent sammenlignet med en tilsvarende konvensjonell fabrikk. 

Møbelfabrikk og opplevelsespark 

– The Plus er resultatet av et ønske om å vise at det er mulig å forene industri og det å være i takt med klima, miljø og natur. Vi må åpne opp, invitere folk inn og gjøre prosessene gjennomsiktige – ikke stenge oss inne bak store gjerder. Vi vil bidra positivt til samfunnet, og med The Plus setter vi bærekraft høyt fra dag én, sier Bjørnstad.  

The Plus vil få BREEAM-sertifisering, men Vestre satser i tillegg på BREEAM Outstanding – en sertifisering som stiller høye krav til miljøbygg, men også til utslipp i selve byggeprosessen. 

Fabrikken vil ha spektakulær arkitektur og inkludere et besøkssenter med en 300 måls opplevelsespark. Det vil bidra til å utvikle Magnor til en attraktiv destinasjon for besøkende fra hele verden. Prosjektet er i gang, og Vestre regner med å få brukstillatelse 21. desember.  

– Eidskog har lenge vært et industritungt område, og vi ønsker å tilføre en positiv kraft til lokalmiljøet, både med tanke på arbeidsplasser, men også lokal stolthet, sier Bjørnstad.  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Aslak Øverås
Profilbilde Kristian Blindheim