Flere nettselskaper utsetter ny nettleie

Nyhet, Strømnett

Publisert

Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge

Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. Foto: Caroline Roka.

Mandag vil flere nettselskaper utsette innføring av ny nettleie, etter helomvending fra stortingsflertallet. Dette rammer først og fremst strømkundene, mener Energi Norge.

– Etter å ha jobbet på spreng for å innføre en mer rettferdig og kostnadsbesparende nettleie fra nyttår, kaster nå mange nettselskaper seg rundt for å kunne beholde den gamle modellen. Det er strømkundene som står igjen som taperne etter den politiske vinglingen i denne saken, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 
 
Fredag morgen ble det klart at SV fikk gjennomslag i forhandling med regjeringspartiene for å trekke forskriften som pålegger nettselskapene å innføre en ny nettleiemodell fra nyttår. Tidligere samme uke hadde energiministeren sagt til Stortinget at det ikke var aktuelt å utsette pålegget som ble gitt av den forrige regjeringen i juni. Arbeidet med å innføre en ny nettleie for å redusere kostnadene i strømnettet, har pågått gjennom ti år og tre høringer. 
 
– Dette betyr ingenting for den samlede nettleien for strømkundene – den bestemmes fortsatt av myndighetene helt uavhengig av prismodell. Helomvendingen betyr bare at folk med lavt og jevnt strømforbruk fortsatt må subsidiere andre med stort samtidig forbruk som påfører strømnettet milliardinvesteringer, påpeker Kroepelien. 
 
Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet gjennom nettleien. Hensikten med den nye prismodellen har vært å holde nettleien lavest mulig for kundene i fremtiden. 
 
– Mange nettselskaper vil nå utsette innføring av den nye nettleien. Men noen vil gjennomføre som planlagt. Det har de full anledning til innenfor den gjeldende forskriften. Det blir helt opp til styrene i de enkelte nettselskapene å beslutte dette, sier Kroepelien.  
 
Energi Norge gikk fredag morgen ut og sa at det var for sent å utsette innføring av ny prismodell. Dette var basert på tilbakemelding fra nettselskapene om at arbeidet med å overføre kundedata til ny modell var kommet for langt, og at systemene ikke er laget for å reversere slike data til en gammel modell som selskapene var pålagt å skrote. 
 
– Med det politiske presset som nå er oppstått, velger mange selskaper å kaste seg rundt for å endre planene. Noen hadde ennå ikke gjennomført konverteringen. Andre som var i full gang, vil nå jobbe gjennom julen for å reversere hele prosessen, forklarer Kroepelien. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: