Digitalt prosjekt skal gi mer vannkraft uten utbygging

Publisert

Byafossen kraftverk Foto

Byafossen er en av anleggene som er med i prosjektet. Foto NTE.

Prosjektet SmartKraft skal teste og utvikle digitale løsninger som kan redusere driftsstans på vannkraftverk med opptil 45 prosent. Nå får prosjektet Enova-støtte.

– Vi produserer mye vannkraft i Norge. Ved å ta i bruk smarte digitale løsninger kan vi øke produksjonen, helt uten å bygge ut nye eller utvide eksisterende anlegg, sier Christina Wolan, innovasjonsleder i Smartgridsenteret og prosjektleder for SmartKraft.  

Prosjektet består av kraftprodusentene Glitre Energi, NTE Energi, Sira‐Kvina kraftselskap, Skagerak Energi og Statkraft. I tillegg er Energi Norge, SINTEF Energi og Smartgridsenteret med på laget.   

SmartKraft skal teste og ta i bruk verktøy som digitale tvillinger og kunstig intelligens for bedre tilstandsovervåking, prediktivt vedlikehold og optimalisert drift.  

Tryggere kraftforsyning 

– Vi forventer at de digitale løsningene vil redusere vannkraftverkenes nedetid med inntil 45 prosent, og redusere havarier med 70-75 prosent. Dette er grønn energi vi ellers ikke ville fått brukt. I tillegg vil vi øke forsyningssikkerheten betydelig, forklarer Wolan.   

Senest i januar ble det satt ny rekord i strømforbruk i Norge, og det ble gitt en generell anbefaling om å avstå fra å lade elbiler på morgenen. Videre elektrifisering og introduksjon av nye fornybarløsninger er avhengig av et enda mer robust og fleksibelt kraftsystem. SmartKraft vil bidra til økt tilgjengelig effekt som er nødvendig for omstillingen.  

Første Enova-prosjekt 

SmartKraft-prosjektet skal vare i tre år, og er det første vannkraftprosjektet som får støtte fra Enova.  

Vannkraftprodusentene som deltar i SmartKraft står for rundt halvparten av landets kraftproduksjon. Sammen vil produsentene finne løsninger som kan iverksettes på tvers av bransjen og sette et markant fotavtrykk på det norske kraftsystemet framover.  

– Partnerne i prosjektet er i full gang med å digitalisere virksomhetene og ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens. Jeg tror et samarbeid på tvers vil akselerere utviklingen og verdiskapingen både for oss og bransjen som helhet, sier administrerende direktør Sverre Brensholm i NTE Energi.  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: