Ny nettleie bra for elektrifisering

Nyhet, Strømnett

Publisert

Lærlinger i Varanger kraft

– Det nye forslaget blir enklere å forstå for kundene og mer fleksibelt for nettselskapene, sier Kristin Lind i Energi Norge om NVEs nye forslag til nettleie. Foto: Varanger Kraft.

Reguleringsmyndighetenes nye forslag til nettleie legger godt til rette for elektrifisering av samfunnet og er betydelig enklere for både strømkundene og nettselskapene enn tidligere forslag, mener Energi Norge.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet. Målet med endringene er å legge til rette for best mulig utnyttelse av strømnettet og en rimelig fordeling av kostnadene mellom kundene.

Har lyttet til bransjen 

– Det nye forslaget blir enklere å forstå for kundene og mer fleksibelt for nettselskapene. NVE åpner for høyere energiledd enn i det opprinnelige forslaget, noe som vil sikre at energieffektivisering fortsatt er lønnsomt. Vi mener NVE har lyttet til både bransjen og forbrukerorganisasjonene og funnet et godt kompromiss, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge.

NVE har justert forslaget på vesentlige punkter etter høringsrundene. De fleste husholdningskunder vil ikke få store endringer i nettleien som følge av omleggingen. Kunder med "normalt" forbruksmønster vil betale om lag det samme i nettleie som i dag, uten å gjøre endringer i forbruket sitt. Kunder som ønsker å endre forbruket sitt, kan redusere nettleien sin, ifølge NVE.

Utnytte nettet smartere 

– Elektrifiseringen av Norge vil føre til at vi bruker mye mer strøm enn i dag. Da er det viktig at vi utnytter strømnettet smartere, for eksempel ved å lade elbil om natten, for å unngå unødvendige investeringer som gjør nettleien dyrere for kundene. Nå får vi en god modell for å løse dette, mener Lind. 

Det handler ikke om at nettselskapene skal tjene mer penger eller gjøre det vanskelig for folk flest. Tvert imot handler det om å holde nettleien lavest mulig for alle som bruker strøm. 

De viktigste justeringene etter høringen er: 
  • Energileddet kan settes høyere enn marginaltapet og kan variere over døgnet. Det åpner for såkalte "time of use-modeller". Øvre grense for energileddet er 50 prosent av nettselskapets inntekt fra hver kundegruppe.  
  • Forslaget om å innføre et effektledd for husholdninger droppes. Fastleddet må utformes basert på effekt. 
  • Næringskunder med et forbruk under 100.000 kWh per år skal behandles som husholdningskunder. Dette vil blant annet gjelde for ladestasjoner for elbiler med liten trafikk. 
  • NVE dropper overgangsordningen og vil at den nye modellen innføres innen 1.7.2021.  

Energi Norge vil gå gjennom forslaget sammen med medlemmene og ta opp eventuelle spørsmål med Olje- og energidepartementet.

 

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 
Profilbilde Kristin H. Lind.
Profilbilde Trond Svartsund. Foto