Energi Norge og CINELDI vil avdekke barrierer for fleksibilitet i nettselskapene

Publisert

Advarselen høyspenning livsfare er festet på en kraftmast i tre og en mann i verneutstyr står i bakgrunnen. Foto

Energi Norge og CINELDI vil gjennomføre dybdeintervjuer med et utvalg nettselskaper i løpet av våren. Foto: Ruhne Nilssen / Skagerak Energi.

Fleksibilitet er nøkkelen til det grønne skiftet, sies det, men hvordan får vi utløst fleksibiliteten i kraftsystemet? Det pågår mye godt arbeid gjennom forskningsprosjekter, piloter og ikke minst hos nettselskapene om hvordan fleksibilitet kan utløses.

Energi Norge har tatt initiativ til et tettere samarbeid med CINELDI for å kartlegge case hos nettselskapene som kan avdekke barrierer for å ta i bruk fleksibilitet i forbindelse med blant annet  planlegging og drift av distribusjonsnettet. Interesserte nettselskap er også involvert gjennom en ressursgruppe. De skal skal bidra til å forme prosjektet ved bl.a.  å sikre at vi stiller de riktige spørsmålene.

– Vi ser store muligheter i å bruke fleksibilitet for å redusere behovet for nettinvesteringer, men per i dag er det også noen barrierer. Vi håper at dette prosjektet og deling av erfaringer kan hjelpe oss i å komme videre med å ta i bruk fleksibilitet, sier Eivind Gramme, sivilingeniør i Lede.

I tillegg til Lede (tidligere Skagerak Nett), deltar også Istad Nett, Elvia, Lyse Elnett og BKK Nett. Formålet med prosjektet er i første omgang å kartlegge case hos nettselskapene som kan belyse eventuelle barrierer for å ta i bruk fleksibilitet. Nærmere bestemt ønsker vi kartlegge potensielle investeringer, hvilke vurderinger nettselskapene har om disse, og se på om fleksibilitet kan være et alternativ i planlegging og drift.

– Vi er glade for initiativet fra Energi Norge, da dette vil resultere i data som er interessante også i vår forskning, særlig inn mot arbeidspakkene 1 og 3 i CINELDI, sier Hanne Sæle, forsker ved SINTEF Energi.

Målet er å gjennomføre kartleggingen i løpet av våren slik at vi kan avdekke barrierer for fleksibilitet og kunne foreslå noen tiltak som vil bringe fornybarnæringen videre.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: