Endringer i Statnetts tariffmodell for 2021

Publisert

Kraftnett Sunnmøre

Statnett vil avvikle ordningen med redusert tariff for fleksibelt forbruk. Foto: Tafjord.

Statnett utsetter avviklingen av en egen tariff for fleksibelt forbruk (UKT) til 2022, og kommer dermed fornybarnæringen noe i møte. Energi Norge er likevel bekymret for konsekvensene.

Denne uken behandlet Statnetts styre tariffmodellen for 2021 – det vil si hvordan selskapet skal dekke inn sin tillatte inntekt på nærmere 10 milliarder kroner fra ulike nettbrukere.

Statnetts legger opp til å kutte inntektene med mellom 20 og 25 prosent neste år. Dette vil bidra til lavere nettleie for de mange strømkundene som har opplevd økonomiske problemer under koronakrisen. Statnett vil imidlertid søke myndighetene om å få hente inn igjen inntektene senere år.

Har lyttet til næringen 

Det statlige nettselskapet varslet tidligere i år at det vil avvikle ordningen med redusert tariff for fleksibelt forbruk, det vil si nettkunder som på kort varsel kan koble ut forbruket sitt. Dette gjelder for eksempel for lading og landstrøm til skip i norske havner. 

– Vi har vært bekymret for at dette skulle fjerne viktige insentiver for elektrifisering, særlig innen maritim sektor. Statnett har nå utsatt avviklingen av UKT til 2022. Rabatten for fleksibelt forbruk reduseres til 50 prosent av dagens nivå i 2021.Det er positivt at Statnett kommer oss noe i møte, men vi hadde ønsket oss en lengre overgangsperiode, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Statnett begrunner vedtaket med at det i dag finnes og utvikles mer effektive måter å sikre fleksibilitet i kraftnettet.  

– Det blir en stor utfordring for næringen å tilpasse seg dette, og arbeidet for å videreutvikle markedsløsninger for fleksibilitet må prioriteres av aktørene, sier Kroepelien. 

Opprettholder k-faktoren 

Den nye tariffmodellen innebærer også at forbruk som er tilknyttet nettet nær kraftproduksjon fortsatt vil få samme avslag i tariffen for dette som i dag. Det betyr at den såkalte k-faktoren opprettholdes slik Energi Norge har bedt om. Dette stimulerer til en balansert utvikling av kraftsystemet, ifølge Statnett. 

Kraftprodusentenes tariff er fastsatt ut fra europeiske regler og opprettholdes på samme nivå, korrigert for endringer i valutakurser.  

Industrikundenes rabatt jevnes ut, slik at alle nå vil få 50 prosent rabatt. For at ikke industribedrifter som hadde høyere rabatt skal oppleve en brå økningvil Statnett redusere nettleien med 600 millioner kroner på kort sikt for industri og andre uttakskunder.  

– Statnett vil bruke forventet inntekt fra nye utenlandskabler til å redusere tariffen for blant annet industrien. Dette synes vi er positivt og viser interessant nok den fordelen industribedrifter har av krafthandel over landegrensene, påpeker Kroepelien. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Kristin H. Lind.