Produksjonsteknisk konferanse PTK 2023

13. - 15. mars 2023 på Clarion Hotel Trondheim

Velkommen til PTK i Trondheim

Sammen med årets hovedpartner NTE gleder vi oss til å se deg på PTK23 i Trondheim 13.-15. mars 2023 til lærerike innlegg, gode diskusjoner, mingling i fellesarealer og trivelige middager med underholdning for hele bransjen!

Hvem er konferansen for?: 

  • Fagpersoner innen fornybar produksjon; dam og vassdragsteknikk, elektro, maskin, vind og digitalisering.
  • Drifts- og vedlikeholdspersonell, fagansvarlig ingeniører, produksjonsplanleggere og rådgivere.
  • Ledere, prosjektledere, aktører innen FoU, forretningsutviklere og aktører innen rammebetingelser for næringen
  • Leverandører, konsulenter og høyskole- og universitetsmiljøer til fornybarbransjen.

Arrangementet begynner om

  • 42dager
  • 6timer
  • 46minutter

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Profilbilde Solgun Furnes. Foto

Faglige spørsmål

Profilbilde av Jonas Tveit Hinna

Faglige spørsmål

Anne Marit Håstein Ruud. Foto