Vassdragsteknisk Forum, region sør-øst

 • 19. sep 2023til 20. sep 2023
 • Comfort Hotel Porsgrunn
 • Medlem: 6.450,- + mva Andre: 7.750,- + mva
 • Påmeldingsfrist 19. aug 2023

Vil du få gode råd og tips for miljøvennlig rehabilitering av dammer? På VTF-Sør-Øst i Porsgrunn vil du få høre om flere prosjekter der bærekraft står i fokus.

VTF Sørøst; Vassdragsteknisk forum

Den første dagen samler vi oss om interessante temaer som flomavledning, bærekraftige rehabiliteringer, generelle nyheter i næringen og annet. Skagerak er vertskap for denne samlingen, og vi møtes i Porsgrunn. 

Den andre dagen drar vi ut til 2 pågående prosjekter i Siljanvassdraget. Her gjør Skagerak tiltak på dammene for å få bedre kapasitet for flomavledning med labyrintoverløp. 

Vi håper å inspirere til gode samtaler og erfaringsutvekslinger. 

Hva får du kunnskap om?
 • Nyheter fra NVE og Fornybar Norge 
 • Momenter du må forberede ved riving av dam 
 • Fordeler og utfordringer ved labyrintdammer 
 • Befaring til dam Sporevann og Dam Vanebu i Siljanvassdraget
Hvem er det for?  
Teknisk personell, vassdragstekniske ansvarlige og deres ledere, samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger.

 

Program

Program dag 1
Tirsdag 19. september
 • 11.00 - 11.30
  Registrering
 • 11.30 - 11.50
  Velkommen
 • 11.50 - 13.00
  Sesjon 1 - Nytt fra bransjen
 • 11.50 - 12.10
  Nytt fra Fornybar Norge
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Rådgiver, Fornybar Norge
 • 12.10 - 12.30
  Nytt fra NVE
 • 12.30 - 13.00
  Tba
 • 13.00 - 13.50
  Lunsj
 • 13.50 - 15.20
  Sesjon 2
 • 13.50 - 14.20
  Null-utslipps byggeplass ved dambygging
  • Karl Kristian Mørch
   Prosjektleder, Hafslund Eco
  • Marius Gjerset
   Fagspesialist teknologi, Hafslund Eco
 • 14.20 - 14.50
  Tegningsløs prosjektgjennomføring på Vågi dam
  • Tor Helge Midtbø
   Prosjektleder, Statkraft
 • 14.50 - 15.20
  Skal du ikke drive, må du rive!
  • Lene Bakken
   Overingeniør, Skien kommune
 • 15.20 - 15.50
  Pause
 • 15.50 - 17.05
  Sesjon 3
 • 15.50 - 16.20
  Fordeler og ulemper ved de lekre labyrintdammene
  • Guri Veslegard
   Sweco
  • Trond Lyngstad
   Sweco
 • 16.20 - 17.05
  Om anlegg som skal befares
  • Åsmund Hasaas
   Skagerak
 • 17.05 - 17.05
  Slutt for dagen
 • 18.30 - 21.30
  MIDDAG på Michel Seylmager's hus (for påmeldte)
Program dag 2
Onsdag 20. september
 • 09.00 - 12.00
  Befaring til dammer med labyrintoverløp i Siljanvassdraget
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske spørsmål

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Anne Marit Håstein Ruud. Foto

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Damsikkerhet I uke 38 2023

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.