Vassdragsteknisk Forum, region nord

VTF Nord møtes denne gangen i Narvik der Nordkraft er vertskap. Du får blant annet høre om prosjekterfaringer og klassifiseringsutfordringer.

SAM_1075 VTF Nord

Nord-Norge byr på mange klimatiske utfordringer og noen av disse vil du få høre om ved vinterrehabilitering av fyllingsdam. I nærheten av Sortland skal Vesterålskraft bygge ny kraftstasjon på 8,9 GWh. Disse og flere andre aktuelle tema vil du få høre mer om på den første dagen av dette arrangementet. På dag to drar vi ut på befaring til Grovfjorden litt nord for Narvik for å se på et interessant hevertoverløp som Nordkraft har bygget der.
Vi håper å inspirere til gode samtaler og erfaringsutvekslinger. 

Hva får du kunnskap om?
 • Nyheter fra NVE og Fornybar Norge 
 • Aktuelle foredrag for VTA'er og andre som jobber med vassdragsanlegg 
 • Befaring til hevertoverløp ved Grovfjorden 
Hvem er det for?  
Teknisk personell, vassdragstekniske ansvarlige og deres ledere, samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger. 

 

Program

Program tirsdag 5. september
 • 11.00 - 11.30
  Registrering
 • 11.30 - 11.50
  Velkommen og intro NordKraft
  • Marius Larsen
   Produksjonsdirektør, Nordkraft Produksjon AS
 • 11.50 - 12.20
  Nytt fra NVE
  • Vebjørn Pedersen
   Senioringeniør, NVE
  • Ronald Andersen
   Senioringeniør, NVE
 • 12.20 - 12.40
  Nytt fra Fornybar Norge
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Fornybar Norge
 • 12.40 - 13.00
  Diskusjon
 • 13.00 - 14.00
  Lunsj
 • 14.00 - 14.30
  Klassifisering og nedklassifisering av dammer i Harstad kommune
  • Lorenzo Lona
   CEO, Civil Consulting AS
 • 14.30 - 15.00
  Båtsvatn - utfordringer med snø og kulde
  • Tor Oxhovd Svalesen
   Teknisk ansvarlig, Statkraft AS
  • Abha Dudhraj
   Prosjektleder, Statkraft AS
 • 15.00 - 15.15
  Pause
 • 15.15 - 15.45
  Rehabilitering ved grensen
  • Monica Jerijærvi
   Daglig leder, Pasvik Kraft AS
 • 15.45 - 16.15
  Tilstrekkelig flomavledning ved Fallforsen
  • Zada Dzamalija
   Prosjektleder, Statkraft Energi AS
 • 16.15 - 16.30
  Pause
 • 16.30 - 17.00
  Ny produksjon i Tverrelva
  • Thomas Stigen
   VTA, Vesterålskraft Produksjon AS
 • 17.00 - 17.45
  Orientering om hevertoverløp ved Skoddeberg - driftserfaringer - fordeler og ulemper og bakgrunn for valget av denne konstruksjonen
  • Maria Dahl
   Kraftverksjef, Nordkraft Energidrift AS
  • Tom Elvevoll
   Stasjonsleder, Nordkraft Produksjon AS
 • 17.45 - 18.00
  Diskusjon
 • 18.00 - 18.00
  Slutt for dagen
 • 19.00 - 22.00
  Middag (påmelding påkrevd)
Program onsdag 6. september
 • 09.00 - 12.00
  Befaring Hevertoverløp og kraftverk
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske spørsmål

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Anne Marit Håstein Ruud. Foto

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Damsikkerhet I uke 38 2023

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.