Workshop for prøvenemder og virksomheter for bedre kvalitet i fagutdanningen og i fagprøven

God fagutdanning er viktig for å få gode fagarbeidere. Både virksomheter og opplæringskontor jobber for at fagutdanningen skal bli best mulig.

God fagutdanning er viktig for å få gode fagarbeidere. Både virksomheter og opplæringskontor jobber for at fagutdanningen skal bli best mulig.

Fornybar Norge ønsker å skape en møteplass for utveksling av erfaringer og gode ideer på tvers av fylkesgrenser og mellom prøvenemder og virksomhetene.

Prøvenemdene er autonome parter i vurderingen av fagprøven, men de møter sjelden andre prøvenemder for å utveksle erfaringer. Det viser seg også at det er store forskjeller i prøvenemndenes praksis og kompetanse på opplæringslovverket.

Målet med kursdagen er å øke samarbeidet mellom bedrifter, opplæringskontor og prøvenemnder slik at lærlingene kan få en godt gjennomført fagprøve som blir vurdert likt i hele landet.

Hovedpunkter fra programmet:
 • Fagfornyelse – Nye læreplaner
 • Hvordan kan virksomhetene forberede kandidatene til fagprøven?
 • Vurderingskriterier ved fagprøve – Store forskjeller mellom prøvenemndene
 • Nye fagplaner for energimontør og energioperatørfaget, og hvilken innvirkning dette vil måtte få på fagprøvene
Hvem er det for?  
 • Prøvenemnder innen energioperatør, energimontør og telemontør
 • Opplæringskontor, med energifag
 • Virksomheter i energibransjen, faglige ledere for lærlinger.
Workshopen er fysisk.

Dersom du ikke kan delta fysisk blir det mulighet for å delta digitalt.

Våre webinarer kan du delta på fra hvor som helst. Meld deg på og dagen før webinaret vil du motta en lenke til arrangementet. Du har muligheten til delta i dialogen ved å stille spørsmål til foredragsholder via chat. Dersom tidspunktet for arrangementet ikke passer, meld deg på også sender vi deg opptaket og presentasjonene i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i én uke.

 

Program
 • 09.30 - 10.00
  Registrering
 • 10.00 - 10.10
  Velkommen og mål for dagen
  • Brynhild Totland, Næringspolitisk rådgiver
   Fornybar Norge
 • 10.10 - 10.30
  Fagfornyelsen – Nye læreplaner
  • TBA
   Utdanningsdirektoratet
 • 10.30 - 10.50
  Nye læreplaner
  • Are Solli, Forbundssekretær
   El og IT forbundet
 • 10.50 - 11.05
  Pause
 • 11.05 - 11.25
  Dagens situasjon med ulik praksis hos prøvenemndene
  • Morten Bleken, Daglig leder
   Opplæringskontoret Elkraft
 • 11.25 - 11.45
  Klagenemnd for Energimontører – Status
  • Thor Egil Johansen, Rådgiver
   Fornybar Norge
 • 11.45 - 12.00
  Kahoot
 • 12.00 - 12.20
  Bedriftenes møte med prøvenemndene
  • TBA
 • 12.20 - 13.20
  Lunsj
 • 13.20 - 13.40
  Kompetanseheving/Oppfølging av prøvenemndene
  • Tba Fylkeskommune
 • 13.40 - 14.00
  Vurderingskriterier og struktur i fagprøven
  • Are Solli, Forbundssekretær
   El og IT forbundet
 • 14.00 - 14.45
  Gruppearbeid – Den optimale fagprøven
 • 14.45 - 15.30
  Presentasjon av gruppearbeidene
 • 15.30 - 16.00
  Oppsummering av dagen og tanker om fremtidenv

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Relaterte arrangement

 1. Elmåledagene 2023

  Energi Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 19. - 20 april 2023. Vi ser frem til inspirerende innlegg, gode diskusjoner, mingling i fellesarealer og Mer informasjon om tematikk, program, og praktisk informasjon kommer fortløpende. Hold av datoene!