Damsikkerhet III uke 17 2023

 • 25. apr 2023til 26. apr 2023
 • Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo
 • Medlem: 11.300,- Andre: 14.300,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring.

Høy vannstand foran en kraftstasjon og advarsel på skilt. Foto

Foto: Jon Anders Skau/Agder Energi

Hva får du?

Dam III er rettet mot driftsmessige ansvars- og beredskapsmessige forhold. Du vil blant annet få nyttig kompetanse om: 

 • Beredskapsplaner
 • Dilemmaer ved utvikling til skadeflom
 • Sikkerhetsfilosofi
 • Mediehåndtering.
Hvem er det for?

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også VTA`er i konsekvensklasse 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført kurset Damsikkerhet III. I tillegg vil andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdragsanleggene ha nytte av kurset.

Det vil være en fordel å ha jobbet med dam-drift og ha et forhold til flommer og beredskapssituasjoner. Den som skal ha posisjonen Den Ansvarlige i forhold til Damsikkerhetsforskriften må ha kompetansen som Damsikkerhet III gir.

Program

Tirsdag 25. april
 • 08.30 - 08.45
  Registrering
 • 08.45 - 09.00
  Kursdeltakerne gir en kort presentasjon av seg selv
 • 09.00 - 09.05
  Åpning
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Fornybar Norge
 • 09.05 - 10.10
  Damsikkerhet – hva er det?
  • Morten Skoglund
   NVE
 • 10.10 - 10.40
  Gjeldende forskrifter for anlegg i vassdrag
  • Lars Grøttå
   NVE
 • 10.40 - 11.00
  Pause
 • 11.00 - 11.30
  Beredskapsplanlegging etter damsikkerhetsforskriften
  • Morten Skoglund
   NVE
 • 11.30 - 12.00
  Mediehåndtering - informasjonsberedskap
  • Inge Møller
   Konsulent
  • Ragnhild B. Abrante
   Hafslund Eco
 • 12.00 - 12.30
  Erstatnings- og straffansvar i tilknytning til vassdragsanlegg
  • Mariam Ekhorn
   Wikborg Rein Advokatfirma AS
  • Fred Arntzen Løchen
   Wikborg Rein Advokatfirma AS
 • 12.30 - 13.00
  Samfunnsansvar relatert til regulering av vassdrag
  • André Loga Gjerde
   Arendals Vasdrags Brugseierforening
 • 13.00 - 14.00
  Lunsj
 • 14.00 - 14.30
  Flom Fortun 2018
  • Knut Stokkenes
   Hydro Energi Sogn
 • 14.30 - 15.00
  Beredskap og erfaringer
  • Knut Nilsen
   Agder Energi Vannkraft AS
 • 15.00 - 15.30
  Pause
 • 15.30 - 16.00
  IK-system for vassdragsanlegg og plan for beredskap. Dameiers perspektiv
  • Janne Gunn Helle
   Hydro Energi AS
 • 16.00 - 17.30
  Stress og kriser
  • Mental krisehåndtering
  • Innsatsledelse og stabsarbeid
  • Trening og øvelser – forskjellige øvelsestyper 
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 17.30 - 18.00
  Informasjon om neste dags øvelse
  • Rollefordeling
  • Orientering om vassdraget 
  • Knut Nilsen
   Agder Energi Vannkraft AS
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 18.00 - 18.00
  Slutt for dagen
 • 19.30 - 22.30
  Middag på hotellet

  Påmelding påkrevd

Onsdag 26. april
 • 08.30 - 09.15
  Redningstjenesten i Norge
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 09.15 - 13.00
  Øvelse ”HELHET”

  Deltakere bekles og øves i forskjellige roller i krisestab:

  • Bruk av beredskapsplan
  • Innsatsteknikk/operativ ledelse
  • Koordinering interne/eksterne ressurser
  • Mediehåndtering 
  • Debriefing
  • Knut Nilsen
   Agder Energi Vannkraft AS
  • Åge Nøkland
   Equinor
 • 13.00 - 13.00
  Avslutning/lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglig ansvarlig

Anne Marit Håstein Ruud. Foto

Relaterte arrangement