Byggherreforskriften

 • 10. mai 2023Kl. 09.00–16.00
 • Næringslivets Hus Oslo
 • Medlem: 6.100,- + mva Andre: 7.400,- + mva
 • Påmeldingsfrist 10. april

Jobber du med prosjekter som omfattes av byggherreforskriften og har behov for å kjenne til forskriftens intensjon, krav og siste endringer?

Foto: to energimontører arbeider på en kraftlinje.

Foto: Lyse

Byggherreforskriften har vært revidert i flere omganger siden den ble innført. Den siste revisjonen inneholder endringer i materiale og struktur, samt tydeliggjøring og definering av ansvar og dokumentasjon som det er nyttig for en byggherre å kjenne til.

Hva får du kunnskap om?

Et dagskurs i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gir en grundig innføring i den reviderte forskriften. Kurset er bygd opp på en variert måte der innføring i og presentasjon av forskriftskravene settes sammen med  praktiske eksempler og caser som deltakerne løser i samarbeid  med foredragsholderne.

Kursets formål er å gi deltakerne kjennskap og forståelse for byggherres ansvar, hva dette innebærer og hvordan vi kan ivareta dette.

Kurset er utviklet av Anders Mathisen og Sindre Hole Jørgensen i Future Technology AS i samarbeid med Per Stranger-Thorsen i SHA-kompetanse. Per har tidligere vært ansatt i Arbeidstilsynet i 24 år og har erfaring fra tilsyn overfor 27 kommuner og andre byggherremiljøer.

 • Forskriftens intensjon
 • Når og hvor byggherreforskriften kommer til anvendelse
 • Byggherrens plikter, og det ansvar det innebærer
 • Byggherrens krav til risikovurdering og risikostyring
 • Hvordan man utarbeider en god SHA-plan
 • Utpeking av koordinator og koordinators plikter
 • Utpeking av byggherrens representant og byggherrens representants plikter
 • De prosjekterendes plikter
 • Arbeidsgivers og enmannsbedriftens plikter
 • Kjenne til eksempler fra rettspraksis
Hvem er det for?  

Byggherreorganisasjoner, prosjektledere, prosjekteringsledere, rådgivende ingeniører og andre med arbeidsoppgaver innen HMS på bygge- eller anleggsplasser. Aktuelt for nettselskap, entreprenører og produksjonsselskap.

 

Foredragsholdere
 • Anders Mathisen
 • Future Technology AS

Anders Mathisen har over 20 års erfaring fra bygg/anleggsbransje, kraftbransje, samferdsel og forvaltning innen HMS og SHA faget. Han har jobbet både strategisk og operativt i roller som linjeleder, prosjektleder, fagansvarlig, rådgiver og koordinator i selskaper som Bane NOR, Statnett, Statkraft, Mesta, Statens vegvesen, Oslo, Drammen og Notodden kommune. Anders har inngående kunnskap om arbeidsmiljølovgivningen med forskrifter og veiledere og beste-praksis innen fagområdet.

 • Sindre Hole Jørgensen
 • Future Technology AS

Sindre har en variert og bred bakgrunn innen sikkerhetsfaget. Han har spesialisert seg innen arbeid med HMS og SHA og har erfaring med arbeid for små og store private og større offentlige byggherrer. Han har erfaring fra HMS- og SHA -arbeid i industri, bygg og anlegg, jernbane og høyspentinfrastruktur. Han har høy kompetanse innen lovverket som angår HMS- arbeid i bygg og anlegg med spesielt fokus på arbeidsmiljølovgivningen med forskrifter og veiledere

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybarakademiet AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor FornybarNorge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Faglige spørsmål

Profilbilde Thor Egil Johansen

Praktiske opplysninger

Profilbilde Sissel J. Baastrup. Foto

Relaterte arrangement

 1. Elmåledagene 2023

  Energi Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 19. - 20 april 2023. Vi ser frem til inspirerende innlegg, gode diskusjoner, mingling i fellesarealer og Mer informasjon om tematikk, program, og praktisk informasjon kommer fortløpende. Hold av datoene!