Tilsynsmetodikk for DLE og sakkyndige selskaper

Dette kurset er en del av DLE-skolen og er utviklet i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Kurset retter seg mot revisjonsteknikk i praksis.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Hva får du kunnskap om?

Internkontrollforskriften stiller krav til at virksomheter skal ha et internkontrollsystem. Denne stiller også krav til at tilsynsvirksomhetene utfører IK-basert tilsyn, blant annet ved at det utføres systemrevisjoner. Dette kurset bygger videre på basiskursene, og gir deg kunnskap som er praktisk rettet mot revisjonsteknikk. I løpet av kurset får du også muligheten til å løse praktiske oppgaver. Kurset vil inneholde en kombinasjon av forelesning og gruppeoppgaver/rollespill som vi ser har vært en suksess og fått gode tilbakemeldinger tidligere. 

Hovedpunkter fra agendaen: 

 • Føringer for tilsyn
 • Viktige prioriteringer ved tilsyn
 • Gruppeoppgaver
 • Rapportering og avviksformuleringer
Hvem er det for?  

Ansatte innenfor DLE og sakkyndige selskaper som skal utføre revisjon av virksomheter. I hovedsak dreier dette seg om installatørvirksomheter og andre virksomheter med eller uten elektrokompetanse. Kurset vil bli bransjetilpasset.

NB! For at du som kursdeltager skal få maks utbytte begrenser vi antall deltagere. Kurset fylles derfor fort opp. Vær rask dersom du har planer om å ta kurset.

Program

13. februar
 • 09.30 - 10.00
  Registrering
 • 10.00 - 10.30
  Åpning
  • Praktiske opplysninger
  • Presentasjon av deltagerne
  • Formålet med kurset
  • Thor Egil Johansen, Rådgiver
   Fornybarakademiet
 • 10.30 - 11.30
  Føringer for tilsyn
  • Styrende dokumenter
  • Frode Kyllingstad, Sjefingeniør
   DSB
 • 11.30 - 12.00
  Viktige prioriteringer ved tilsyn
  • Instruks for DLE
  • Risikobasert tilsyn
  • Resultat av tilsyn
  • Paul Kaarbø Hermansen, Sjefingeniør
   DSB
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 14.10
  Viktige prioriteringer ved tilsyn forts.
  • Paul Kaarbø Hermansen, Sjefingeniør
   DSB
 • 14.10 - 14.30
  Presentasjon av gruppeoppgaver
  • Paul Kaarbø Hermansen, Sjefingeniør
   DSB
 • 14.30 - 16.30
  Gruppeoppgaver
  • Planlegging
  • Utvelgelse av tema og omfang
  • Usikkerhet og risikofaktoror før tilsyn
  • Varsling og gjennomføring av tilsyn
  • Sjekkliste/stikkord
 • 16.30 - 17.00
  Rapportering og avviksformuleringer
  • Frode Kyllingstad, Sjefingeniør
   DSB
 • 17.00 - 17.00
  Slutt for dagen
 • 19.30 - 21.30
  Felles middag
14. februar
 • 09.00 - 09.30
  Oppsummering av dag 1 og gjennomgang av øvelsene
  • Frode Kyllingstad,Sjefingeniør
   DSB
  • Paul Kaarbø Hermansen, Sjefingeniør
   DSB
 • 09.30 - 11.30
  Praktiske øvelser i tilsyn
  • Innledning, intervjuer, oppsummering, evt. Veiledning
  • Frode Kyllingstad,Sjefingeniør
   DSB
  • Paul Kaarbø Hermansen, Sjefingeniør
   DSB
 • 11.30 - 11.50
  Pause og utsjekk
 • 11.50 - 12.30
  Praktiske øveler i tilsyn (forts.)
  • Frode Kyllingstad,Sjefingeniør
   DSB
  • Paul Kaarbø Hermansen, Sjefingeniør
   DSB
 • 12.30 - 13.00
  Gruppene formulerer avvik/anmerkninger
 • 13.00 - 14.00
  Lunsj
 • 14.00 - 14.30
  Gruppene formulerer avvik/anmerkninger (forts.)
 • 14.30 - 16.00
  Presentasjon i Plenum
 • 16.00 - 16.30
  Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Pris for deltakelse er fritatt mva. Bevertningskostnaden er inkludert i deltakeravgiften og faktureres med mva.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybarakademiet AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybarakademiet AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Annet
Vi oppfordrer alle deltakere til å ta hensyn og unngå bruk av parfyme og parfymerte kroppspleieprodukter under arrangementet. Noen blir dessverre syke av det som lukter godt for andre.

Faglige spørsmål

Profilbilde Thor Egil Johansen

Praktiske opplysninger

Profilbilde Sissel J. Baastrup. Foto

Relaterte arrangement

 1. Elmåledagene 2023

  Energi Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 19. - 20 april 2023. Vi ser frem til inspirerende innlegg, gode diskusjoner, mingling i fellesarealer og Mer informasjon om tematikk, program, og praktisk informasjon kommer fortløpende. Hold av datoene!