Sikkerhet for allmenheten 2023

Et skreddersydd kurs om eier og leder sitt ansvar for allmennheten sin sikkerhet rundt vassdragsanlegg. Kurset gir en praktisk rettet innføring i regelverket og praktiske eksempler på hvordan kravene i forskriften kan oppfylles.

Trekantet advarsels skilt med et menneske som detter fordi det er glatt underlag.

Foto: Camilla M. Granheim

Både nordmenn og utenlandske turister ferdes til fots, på ski, i båt, på snøscooter på og i nærheten av våre vassdragsanlegg. Mange er utrente i å vurdere naturlige farer og særlig farer knyttet til dammer og andre reguleringer. Kurset vil gi deltagerne en praktisk rettet innføring i regelverkets vinkling mot eier og leder sitt ansvar for allmennheten sin sikkerhet rundt vassdragsanlegg.

Det vil bli lagt vekt på å få en klargjøring av ansvarsdelingen og de juridiske vurderingene rundt ansvar og strafferett knyttet til uhell og ulykker. Deltagerne vil få presentert NVE sitt regelverk, de juridiske avklaringene og noen praktiske problemstillinger. 

Dernest blir det satt av tid til gruppeoppgaver og diskusjon rundt ulike praktiske eksempler, virkelige hendelser og mulige hendelser.

Hvem er det for?  
Teknisk personell, vassdragstekniske ansvarlige, personer med HMS-ansvar og ledere/mellomledere/rådmenn samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger. 

Utstilling

Send en e-post til mimi.hermansen@fornybarnorge.no dersom du ønsker å være utstiller på dette arrangementet:

Utstillerpakke kr 30.000,- + mva inkluderer: 
Utstillerstand, 2 x 3 meter
2 deltakere inkludert
Logo på arrangementets hjemmeside med link til utstillers nettside

*Plassering avklares med Fornybar Norge.

 

Program

Tirsdag 31. januar 2023
 • 10.00 - 10.15
  Velkommen
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Fornybarakademiet
 • 10.15 - 10.45
  Sikring og tilrettelegging for allmenheten i bynære strøk
  • Elin Hønsi
   Glitrevannverket
 • 10.45 - 11.15
  NVEs erfaringer og bakgrunn for dagens krav
  • Roar Sivertsgård
   NVE
 • 11.15 - 11.35
  Pause
 • 11.35 - 12.00
  Lover og regler rundt vassdrag
  • Caroline Skaar Landsværk
   Wikborg Rein Advokatfirma AS
  • Fred Arntzen Løchen
   Wikborg Rein Advokatfirma AS
 • 12.00 - 12.30
  Risikovurdering i praksis
  • Bård Aslak Birkeland
   Statkraft Energi
 • 12.30 - 13.00
  "Sikring av kraftanlegg mot tredjepart- enkel teori, men hva med praksis "
  • Erik Hauglin
   Å Energi/Glitre Energi Produksjon
 • 13.00 - 14.00
  Lunsj
 • 14.00 - 15.00
  Redning – hva skjer når ulykken først er ute?
  • Sølve Kiviranta
   Røde Kors
 • 15.00 - 15.20
  Pause
 • 15.20 - 16.30
  Introduksjon til gruppeoppgavene & gruppeoppgaver
  • Bård Aslak Birkeland
   Statkraft Energi AS
 • 16.30 - 16.50
  Gjennomgang av gruppeoppgavene
 • 16.50 - 16.50
  Slutt for dagen

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Hotel Nydalen

  Byggherreforskriften

  Jobber du med prosjekter som omfattes av byggherreforskriften og har behov for å kjenne til forskriftens intensjon, krav og siste endringer?

 2. Forsyningsforskriften og anskaffelser i energibransjen

  Økt fokus på- og forslag til strengere regler om miljøkrav i offentlige anskaffelser, ny anbefalt evalueringsmodell og ikrafttredelse av åpenhetsloven. Dette er noen av høydepunktene fra anskaffelsesåret 2022 som webinaret tar for seg. I tillegg gjennomgås flere andre viktige temaer for alle som jobber med forsyningsforskriften og innkjøp som berører nettselskaper.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Anne Marit Håstein Ruud. Foto