Krafttransformator, drift og vedlikehold 2023

Kurset gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold.

Krafttransformatorer som står i nettet blir utsatt for krevende driftsituasjoner som konsekvenser av lynnedslag, kortslutning, jordfeil, overspenninger og transienter. Havari er i noen tilfeller konsekvensen av krevende drift.

Vi går inn på hva som kan gjøres for om mulig å hindre havari, og ser på typiske feil. Om havari først har skjedd går vi gjennom hva som kan gjøres for å sikre rask reparasjon, og andre tiltak for å redusere nedetiden.

Det legges vekt på drifts- og belastningsforhold som er bestemmende for levetiden. Det gis veiledning i hvordan overvåking, tilstandskontroll og vedlikeholdet kan tilrettelegges for best mulig resultat mht. sikkerhet og tilgjengelighet. Det vil også bli gitt eksempler på skader og uønskede hendelser.

Kurset er rettet mot energi-, industri-, olje og gass- samt konsulentselskaper og gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold.

Hva får du kunnskap om?
 • Transformatorens hensikt og virkemåte
 • Beredskapsforskriften – transformatorberedskap
 • Aldring og levetidsvurderinger
 • Overspenningsbeskyttelse
 • Hvis ting går feil – hva gjør du da?
Hvem er det for?  
 • Personer i kraft-, nett-, industri- og konsulentselskaper som jobber med drift og vedlikehold av transformatorer
 • Personer i energibransjen som ønsker å lære mer om drift og vedlikehold av transformatorer
 • Personer i kraft-, nett-, industri- og konsulentselskaper som ønsker å lære mer om drift og vedlikehold av transformatorer
 • Alle som jobber med drift og vedlikehold av transformatorer i energisektoren, industrien eller innen olje og gass.

 

Program

Onsdag 01. feb 2023
 • 08.30 - 09.00
  Registrering
 • 09.00 - 09.05
  Velkommen
  • Jonas Tveit Hinna
   Fornybarakademiet AS
 • 09.05 - 09.30
  Gjeldende lover og forskrifter
  • Astri Gillund
   NVE
 • 09.30 - 10.30
  Transformatorens hensikt og virkemåte
  • Helge Julsrud
   Hitachi Energy Norway AS
 • 10.30 - 10.45
  Pause
 • 10.45 - 11.45
  Transformatorens hovedkomponenter
  • Helge Julsrud
   Hitachi Energy Norway AS
 • 11.45 - 12.45
  Lunsj
 • 12.45 - 13.25
  Overspenningsbeskyttelse
  • Hans Kristian Høidalen
   NTNU
 • 13.25 - 14.05
  Tilstandskontroll og håndbøkene (brukergruppen)
  • Hans Kristian Høidalen
   NTNU
 • 14.05 - 14.20
  Pause
 • 14.20 - 14.35
  Avreise med buss til Hitachi Energy Norway AS's verksted
 • 14.35 - 16.25
  Omvisning på verksted
  • Marianne Bergflødt
   Hitachi Energy Norway AS
 • 16.25 - 16.40
  Retur til hotellet
 • 18.30 - 21.30
  Middag på Becks Brasserie & Bar Drammen (for påmeldte)

  Adr. Grønland 54

   

Torsdag 02. februar 2023
 • 08.30 - 09.10
  Eksempel på havarier og feil
  • Bjørn Tandstad
   Statkraft
 • 09.10 - 09.25
  Pause
 • 09.25 - 10.05
  Hva opplever trafoene som står i nettet?
  • Trond Ohnstad
   Statnett
 • 10.05 - 10.45
  Transformatorolje; praktisk prøvetaking og tolkning av resultater
  • Tove Østlid
   Hitachi Energy Norway AS
 • 10.45 - 11.00
  Pause
 • 11.00 - 12.00
  Olje, cellulose, aldring, levetidsvurderinger og skroting
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   Hitachi Energy Norway AS
 • 12.00 - 12.15
  Pause
 • 12.15 - 13.00
  Klassiske diagnostikkmetoder - olje- og gassanalyser, elektriske målinger.
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   Hitachi Energy Norway AS
 • 13.00 - 13.50
  Lunsj
 • 13.50 - 14.15
  Nye tilstands- og diagnostikkløsninger
  • Hans Christian Skjeie
   Hitachi Energy Norway AS
 • 14.15 - 15.00
  Typiske feil
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   Hitachi Energy Norway AS
 • 15.00 - 15.10
  Pause
 • 15.10 - 15.55
  Håndtering av havarier og nedetid
  • Marianne Bergflødt
   Hitachi Energy Norway AS
 • 15.55 - 16.00
  Avslutning og vel hjem
  • Jonas Tveit Hinna
   Fornybarakademiet AS

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Profilbilde av Jonas Tveit Hinna

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Hotel Nydalen

  Byggherreforskriften

  Jobber du med prosjekter som omfattes av byggherreforskriften og har behov for å kjenne til forskriftens intensjon, krav og siste endringer?

 2. Forsyningsforskriften og anskaffelser i energibransjen

  Økt fokus på- og forslag til strengere regler om miljøkrav i offentlige anskaffelser, ny anbefalt evalueringsmodell og ikrafttredelse av åpenhetsloven. Dette er noen av høydepunktene fra anskaffelsesåret 2022 som webinaret tar for seg. I tillegg gjennomgås flere andre viktige temaer for alle som jobber med forsyningsforskriften og innkjøp som berører nettselskaper.