VTF Temadag - Fagdag fyllingsdammer

Velkommen til Vassdragsteknisk Forums årlige temadag. Vi vil denne gangen belyse fyllingsdammer med tema som indre erosjon, praktisk erfaring fra bygging, stabilitet og instrumentering. Fagdagen arrangeres i samarbeid med en programkomite fra de største konsulentene, dameierne og NVE.

På Fagdag fyllingsdammer vil du få høre interessante presentasjoner om indre erosjon i fyllingsdammer. Flere fra næringen har etterspurt kompetanseutveksling om praktisk erfaring fra bygging, så flere eksempler på dette vil bli delt fra entreprenør og konsulent. Den siste kunnskapen om instrumentering av fyllingsdammer vil du også få høre om. Her inngår en oppdatering fra forskningsprosjektet InMoDam som samler erfaringer og prøver ut ny instrumentering for steinfyllingsdammer.
Tema som blir diskutert på denne fagdagen er etterspurt etter den første fagdag fyllingsdammer som ble arrangert i 2019.

Hvem er det for?  

VTA`er og deres ledere, rådgivende ingeniører, kommuner og personell med vassdragstekniske oppgaver innen drift og vedlikehold samt med oppgaver innen vannforvaltingsplaner.

Program

Onsdag 1. februar
 • 08.30 - 08.40
  Velkommen
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Fornybarakademiet
 • 08.40 - 08.50
  Forskning på fyllingsdammer
  • Fjola Gudrun Sigtryggsdottir
   NTNU
 • 08.50 - 09.00
  Nytt fra ICOLD fagkomite for fyllingsdammer
  • Egil Andreas Vartdal
   Norconsult
 • 09.00 - 10.40
  Sesjon 1: Indre erosjon
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Fornybarakademiet
 • 09.00 - 09.40
  Indre erosjon på norske fyllingsdammer
  • Per Magnus Johansen
   Norconsult AS
 • 09.40 - 10.00
  Pause
 • 10.00 - 10.40
  Oppfølging av svenske dammer med indre erosjon
  • Peter Viklander
   Vattenfall
 • 10.40 - 13.00
  Sesjon 2: Praktisk erfaring fra bygging
  • Øyvind Hojem
   Sweco Norge AS
 • 10.40 - 11.20
  Entreprenørens ønskeliste til dameier og konsulenter
  • Olav Gunnar Tveiten
   Hæhre Entreprenør AS
 • 11.20 - 11.40
  Pause
 • 11.40 - 12.20
  Hvor er det blitt av dømmekraften?
  • Erfaringer fra kontrollarbeid ved bygging og fornying av fyllingsdammer
  • Andreas Fløystad
   Sweco Norge AS
 • 12.20 - 13.00
  Stabilitet av frontal betongplate på fyllingsdam
  • Vegard Lie
   Multiconsult Norge AS
 • 13.00 - 14.00
  Lunsj
 • 14.00 - 15.40
  Sesjon 3. Stabilitet
  • Vebjørn Pedersen
   NVE
 • 14.00 - 14.40
  Kritiske sikkerhetsfaktorer og glideflater
  • Egil Andreas Vartdal
   Norconsult AS
 • 14.40 - 15.20
  Friksjonsvinkel og sikkerhetfaktor på eksisterende dammer
  • Richard Duncumb
   Multiconsult ASA
 • 15.20 - 15.40
  Pause
 • 15.40 - 16.00
  Sesjon 4. Instrumentering og overvåkning
  • Robin Wood
   Statkraft Energi AS
 • 15.40 - 16.00
  Ny kunnskap fra InMoDam
  • Siri Stokseth
   Statkraft Energi AS
 • 16.00 - 16.40
  Hvordan vi følger opp instrumenteringen ved Moglice Dam
  • Guy Mason
   Statkraft AS
 • 16.40 - 16.40
  Avslutning
 • 19.30 - 22.30
  Middag på Grilleriet (for påmeldte)

Praktiske opplysninger

Priser, informasjon og avbestillingsregler

Priser

Vi har Vassdragsteknisk forum vintermøte 2023 2. februar 2023 som du også kan melde deg på i samme påmeldingsskjema. 
Klikk her for mer informasjon om VTF Vintermøte 2. februar 2023

 • Kun VTF Temadag - Fagdag fyllingsdammer 1. februar 2023:
  Medlem av Energi Norge: kr. 6.100,- eks mva
  Andre: kr 7.400,- eks mva
 • Kun Vassdragsteknisk forum vintermøte 2. februar 2023:
  Medlem av Energi Norge: kr 6.450,- eks mva,
  Andre: kr 7.750,- eks mva
  Deltakeravgiften inkluderer medlemskap i VTF. Klikk her for mer informasjon om VTF.
 • Både Temadag - Fagdag fyllingsdammer 1. feb. og VTF vintermøte 2. feb. 2023:
  Medlem av Energi Norge: kr 9.750,- eks mva
  Andre: kr 12.250,- eks mva

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Anne Marit Håstein Ruud. Foto

Relaterte arrangement

 1. Sikkerhet for allmenheten 2023

  Et skreddersydd kurs om eier og leder sitt ansvar for allmennheten sin sikkerhet rundt vassdragsanlegg. Kurset gir en praktisk rettet innføring i regelverket og praktiske eksempler på hvordan kravene i forskriften kan oppfylles.