Produksjonsteknisk konferanse PTK 2022

8.-10. mars, The Qube ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport & Comfort Hotel RunWay

Program

Program 08. mars 2022

07.30
PTK starter med en befaring på Hensfoss kraftverk (for påmeldte), en nesten ferdig oppgradert kraftstasjon. Avreise med buss fra hovedinngangen til Clarion Hotel Oslo Airport.
11.30
Lunsj i The Qube ved siden av Clarion Hotel Oslo Airport
12.30 - 14.10
Sesjon 1A
Sesjonsleder: Eivind Heløe
 • 12.30
  ÅPNING Velkommen!
  • Knut Kroepelien

   Energi Norge

 • 12.40
  Perspektiver på kraftnæringen
  • Erik Andersen

   Glitre Energi

 • 12.50
  Politiske mål og rammer for kraftnæringens utvikling
  • Elisabeth Sæther

   Olje- og energidepartementet

 • 13.05
  Hvordan påvirker Europa det norske kraftsystemet mot 2050, og hvilken rolle får vannkraft og norsk havvind?
  • Anders Kringstad

   Statnett

 • 13.20
  Status for norsk kraftproduksjon
  • Pål Preede Revheim

   AtB / Sweco

 • 13.35
  Sumvirkninger på kraftsystemet av miljørestriksjoner
  • Ingeborg Graabak

   Sintef Energi

 • 13.50
  Debatt
14.10
Pause med besøk hos utstillere
14.40 - 16.00
Sesjon 1B
 • 14.40
  Hva kan vi si om kraftprisens utvikling?
  • Sigbjørn Seland

   Storm Geo

 • 15.00
  Forbedret modellering av variasjon i vær i kraftsystemanalyser
  • Maria Sidelnikova

   NVE

 • 15.20
  Cybersikkerhet - skjerpet risikobilde

  Sektorvist responsmiljø: NVE og KraftCerts roller og anbefalinger til fornybarnæringen

  • Eldri Holo

   NVE

 • 15.40
  Annonsering: Vinner av årets KraftHack, hackathon på kraftverksdata!
 • 16.00
  Avslutning faglig program dag 1
 • 16.00
  Egentid / presentasjon av alle KraftHack-bidrag
17.00 - 19.00
Ung i bransjen arrangement (for påmeldte under 35 år)
19.00 - 19.30
Aperitiff i utstillerområdet
19.30
Middag med sponsorunderholdning i The Qube

Program 09. mars 2022

08.30 - 10.00
Parallellsesjoner
 • Sesjon 2A1: Rehabilitering og sikkerhet
  Sesjonsleder: Line Drange Ruud, Glitre Energi Produksjon AS
  • 08.30
   Dam Fjæremsfoss – Lukerehabilitering og undervannsarbeider
   • Andreas Vrenne

    Statkraft Energi AS

   • Tor Magne Mo

    Sweco Norge AS

  • 09.00
   Rømningsveier – hva gjør vi etter to trafoeksplosjoner på Skollenborg kraftverk
   • Ronny Jevne

    Glitre Energi

   • Torgrim Øverbø

    Glitre Energi

  • 09.30
   Uhell (havari) med sektorluke i Sarpsfossen
   • Henning Føsker

    Norconsult AS

   • Nils-Inge Lundheim

    Hafslund E-Co

 • Sesjon 2B1: Elmek
  Sesjonsleder: Einar Jones-Kobro, Energi Norge
  • 08.30
   Levetidsforlengelse av eldre PLS basert kontrollanlegg
   • Geir Fisketjøn

    Hitachi Energy

   • Åsulv Vrålstad

    Hitachi Energy

  • 09.00
   Virkningsgradsmåling av oppgradert turbin førte til at leveransen ble underkjent – frikjent etter omfattende undersøkelser
   • Leif Parr

    Norconsult AS

   • Pål Teppan

    Andritz Hydro AS

  • 09.30
   LOTO i Høyspenningsanlegg
   • Trond Bergan

    Statkraft

 • Sesjon 2C1: Vindkraft
  Sesjonsleder: Vegard Pettersen, Energi Norge
  • 08.30
   Hva skal til for at det kommer ny vindkraft?
   • Per Christian Kittilsen

    Fortum

  • 09.00
   Ising på vindturbiner – Varsling og risikohåndtering
   • Anne Mette Nodeland

    Norconsult AS

  • 09.30
   VindØ - Verdens første energiøy
   • Jørgen Juhl

    Cowi

10.00 - 10.30
Pause med besøk hos utstillerne
10.30 - 11.30
Paralellsesjoner
Sesjonesleder: Anne Marit Håstein Ruud, Energi Norge
 • Sesjon 2A2: Dam
  Sesjonsleder: David Andersson, Glitre Energi Produksjon AS
  • 10.30
   Overvåkning av dammer ved regelmessig drone- eller laserskanning som tiltak for å øke damsikkerhet
   • Vegard Lie

    Multiconsult

  • 10.50
   Hydraulisk modellering av lukka flomløp
   • Øyvind Pedersen

    Multiconsult AS

  • 11.10
   Erfaringer fra norsk vannkraftutbyggingen etter krigen, da vi bygde 400 store kraftverk i løpet av 4 tiår
   • Torodd Jensen

    NVE

 • Sesjon 2B2: Systemtjenester
  Sesjonsleder: Arnfinn Brede, Glitre Energi Produksjon AS
  • 10.30
   Økt fleksibilitet og leveranse av systemtjenester fra Francis aggregater
   • Teis Pedersen

    Statkraft Energi AS

   • Trond Moltubakk

    Norconsult

  • 10.50
   Erfaringer fra FCR Pilotfase
   • Truls Edvardsen Aarønes

    Hymatek Controls AS

   • Vidar Nylund

    Hafslund Eco AS

  • 11.10
   Markeds og systemdriftsutviklingens konsekvenser for produksjonsanleggene
   • Oda Skeie

    Statnett

   • Eivind Lindeberg

    Statnett

 • Sesjon 2C2: Fisk og kraft i samspill
  Sesjonsleder: Trygve Øderud, Glitre Energi Produksjon AS
  • 10.30
   Nytt Byafossen kraftverk ga økt produksjon av både kraft og laks
   • Per Ivar Bergan

    Sweco Norge AS

  • 10.50
   Pålegg om minstevassføring - korleis innfri nye krav
   • Agnar Fosse

    Bystøl AS

  • 11.10
   Ledegjerde for smolt i Mandalselva
   • Torbjørn Forseth

    NINA

   • Tjøl Eiken

    STEIS

   • Svein Haugland

    Agder Energi Vannkraft

11.30 - 12.30
Lunsj med besøk hos utstillerne
12.30 - 14.00
Parallellsesjoner
 • Sesjon 2A3: Bygg
  Sesjonsleder: Kristine Gjøsæter, Glitre Energi Produksjon AS
  • 12.30
   Når byggingeniør blir detektiv. Hva gjør du når du har et kraftverk men ingen tegninger?
   • David Andersson

    Glitre Energi

  • 13.00
   "Best" betong for vannkraftkonstruksjoner
   • Bernt Kristiansen

    AF-gruppen

  • 13.30
   Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk – Neste generasjon BIM og veien videre
   • Anna Gasslbauer

    Norconsult AS

 • Sesjon 2B3: Nye digitale metoder
  Sesjonsleder: Martin Hviid Nielsen, Energi Norge
  • 12.30
   No-code Hybrid-AI til overvåking av vannkraftverk
   • Marius Øgård

    Captiva Asset Management AS

   • Stian Broen

    Broentech Solutions AS

  • 13.00
   Kvilldal nytt løpehjul – Om å oppdage svakheter i gammel konstruksjon ved rehabiliteringsprosjekt – monitorere og kjøre videre trygt!
   • Thor Arne Hvam Bruun

    Andritz Hydro AS

   • Camilla Feurst

    Statkraft Energi AS

  • 13.30
   Overvåkning av statortemperaturanomaliteter i aiKnow 2.0
   • Marius Hauki

    Glitre Energi Produksjon AS

 • Sesjon 2C3: Mer kraft fra vannet
  Sesjonsleder: Birger Godal Holt, Glitre Energi Produksjon AS
  • 12.30
   Potensiale for opprusting og utvidelse av vannkraftverk med miljødesign
   • Ingrid Vilberg

    SINTEF Energi AS

  • 13.00
   Klimaendring og klimatilpasning av vannkraft
   • Emmanuel Jjunju

    Sweco Norge AS

  • 13.30
   Økologisk forsvarlig drift av regulerbar vannkraft
   • Tor Haakon Bakken

    NTNU

   • Jo H. Halleraker

    NTNU

14.00 - 14.30
Pause med besøk hos utstillerne
14.30 - 16.00
Paralellsesjoner
 • Sesjon 2A4: Prosjektøkonomi
  Sesjonsleder: Thomas Zandjani, Glitre Energi Produksjon AS
  • 14.30
   Beslutningsprosessen - Prosjektøkonomi og rammebetingelser
   • Tomas Hagen

    Glitre Energi AS

  • 15.00
   Ombygging av kraftverk til pumpekraftverk
   • Kaspar Vereide

    Sira-Kvina Kraftselskap

   • Livia Pitorac

    Flow Design Bureau AS

  • 15.30
   Skattens innvirkning på prosjektøkonomi
   • Hans Wilhelm Vedøy

    Lyse

   • Ingvar Solberg

    Energi Norge

 • Sesjon 2B4: Smartkraft
  Sesjonsleder: Einar Jones-Kobro, Energi Norge
  • 14.30
   Smartere tilstandsovervåkning for mer kraftproduksjon
   • Christina Wolan

    The Norwegian Smartgrid Centre

   • Geir Kulås

    Skagerak Energi

   • Torbjørn Olsen

    Statkraft

  • 15.00
   Digital tvilling og optimalisering av kraftanlegg
   • Erik Tengs

    EDR&Medeso AS

   • Ingunn Granstrøm

    Skagerak Kraft AS

   • Kristian Nymoen

    Skagerak Energi

  • 15.30
   Utveksling av feil- og levetidsdata for kjernekomponenter
   • Erik Digerud

    Norconsult

   • Kjetil Guddal Ruud

    Statkraft

 • Sesjon 2C4: Mer kraft fra vannet, fortsettelse
  Sesjonsleder: Birger Godal Holt, Glitre Energi Produksjon AS
  • 14.30
   Inngrepsfri forbedring av vannveisvirkningsgraden
   • Eirik Bøkko

    Hafslund E-CO Vannkraft AS

   • Bjørnar Lona Svingen

    Rainpower AS

  • 15.00
   Fjernmåling kan nå effektivisere datainnsamling i regulerte vassdrag
   • Håkon Sundt

    SINTEF Energi

  • 15.30
   Uregulerte magasiner. Bruk av «Virtuell Luke Modellering» i praksis
   • Liana Haugan

    Hydrogrid

16.00
Slutt på faglig program for dagen
18.00 - 19.00
Kraftkvinnetreff - for deg som er kvinne i fornybarnæringen
19.00 - 19.30
Aperitiff hos utstillerne
19.30
Middag i the Qube (for påmeldte)

Program torsdag 10. mars 2022

08.30 - 09.30
Sesjon 3A1: Bærekraft
Sesjonsleder: Martin Eek Burud, Glitre Energi Produksjon AS
 • 08.30
  Planlegging av bærekraftige energiprosjekter
  • Aurora Andersson

   Norconsult

  • Christoffer Garmann

   Norconsult

 • 08.50
  Bærekraftig kraftnæring - nytt fra bransjeprosjekt
  • Vegard Pettersen

   Energi Norge

 • 09.10
  Hydrogen; fra pådriver til produsent
  • Thor Henrik Hagen

   Hydrogen Solution AS

  • Kjetil Harestad

   Sunnhordland kraftlag AS

09.30 - 10.00
Pause med besøk hos utstillerne
10.00 - 11.00
Sesjon 3A2: Oppgradering og reparasjon
Sesjonsleder: Martin Eek Burud, Glitre Energi Produksjon AS
 • 10.00
  Oppgradering av Trollheim kraftverk – Hel prosess gir gode resultater
  • Petter Thorvald Krogh Østby

   Rainpower

  • Lars Helge Flugheim

   Statkraft

 • 10.20
  Klassifisering av dammer - fradragsregelen og forhold oppstrøms
  • Thomas Kittilsen Zandjani

   Glitre Energi Produksjon AS

  • Leif Basberg

   Statkraft

 • 10.40
  Tokke ras, OMEXOM
  • Anneli Finsrud Nesteng

   Statkraft Energi

  • Hallgeir Kleiv

   Statkraft

11.00 - 11.30
Pause med besøk hos utstillerne
11.30 - 13.00
Sesjon 3A3: Avslutningssesjon
Sesjonsleder: Solgun Furnes, Energi Norge
 • 11.30
  HMS-løftet
  • Kristin Reitan

   Energi Norge

  • Terje Busk

   Terje Busk, Akershus Energi AS

 • 11.50
  Et møte mellom svenske og norske dam(m)er
  • Ingvill Storøy

   Sweco Norge AS

  • Lisa Carlsson

   Sweco Sverige AB

 • 12.05
  Digitalt økosystem i bruk: Generic Life
  • Erik Tengs

   EDRMedeso Simulation

  • Erik Wiborg

   Statkraft

  • Bjørn Solemslie

   NINA

 • 12.25
  Fosen - dom i Høyesterett: Samers rett til kulturutøvelse krenket. Hva nå?
  • Nina von Hirsch

   Energi Norge

  • Tormod Ludvik Nilsen

   Wikborg Rein

 • 12.40 - 13.00
  Avslutning
13.00
Lunsj