Kraftverkshydrologi og miljøforhold

Velkommen til Kraftverkshydrologi og miljøforhold, et dagsaktuelt seminar med fokus på alle aspekter ved vassdragsdrift.

Seminaret samler faggrupper som arbeider med relevante temaer for å sikre en helhetlig forvaltning av våre vassdrag. Vi vil dra nytte av erfaringer fra de store miljøene rundt produksjonsplanlegging, vassdragsmiljø, hydrologi og hydraulikk. Flere av faggruppene arbeider allerede sammen, og vi ønsker å skape en møteplass hvor løsninger i grenseland mellom de tradisjonelle fagdisipliner kan presenteres for et bredere publikum. Vi vil gjennomgå forskningsresultater, nye metoder, verktøy og forvaltningspraksis samt ulike tiltak som er implementert.

Hva får du kunnskap om?
 • Hvordan godt tverrfaglig samarbeid har redusert faren for 'dykkersyke' hos fisk 
 • Hafslund Eco satte i drift Tolga kraftverk i fjor. Her er det iverksatt spennende miljøtiltak 
 • Vi kikker inn i glasskula og ser blant annet på hvordan nedbøren blir i fremtiden 
 • Samfunnets nytte av reguleringskapasiteten i magasiner 
Hvem er det for?  
Forvaltningen på alle nivåer, rådgivere, kraftbransje og forskningsmiljøer.

Kurset er i samarbeid med Norsk Hydrologiråd:
 

Program

Tirsdag. 22. november
 • 09.30 - 10.00
  Registrering
 • 10.00 - 10.10
  Åpning og velkommen
  • Norsk Hydrologiråd og Energi Norge
 • 10.10 - 13.00
  Sesjon 1: Hydrologiske verktøy
 • 10.10 - 10.30
  Hydrologiske data - Nye og nyttige verktøy fra NVE
  • Erlend Moe
   NVE
 • 10.30 - 10.50
  Hvilke utslag gir ny veileder for flomberegninger? Eks ift endret klimapåslag og sikkerhetsmargin
  • Jon Olav Stranden
   Norconsult
 • 10.50 - 11.10
  Ny veileder for flomberegninger fra NVE
  • Thomas Væringstad
   NVE
 • 11.10 - 11.30
  Flomberäkningar i Sverige
  • Sten Bergström
   SMHI
 • 11.30 - 11.50
  Pause
 • 11.50 - 12.10
  Flomanalyse basert på syntetiske værdata
  • Knut Sand
   Statkraft Energi AS
 • 12.10 - 12.30
  Under panseret på Yr er det "kaos"'
  • Jørn Kristiansen
   MET
 • 12.30 - 12.50
  Forbedret datagrunnlag ved digitalisering av vannveier
  • Geir Kildal
   Skagerak Kraft AS
 • 12.50 - 13.00
  Diskusjon for sesjonen
 • 13.00 - 14.00
  Lunsj
 • 14.00 - 17.00
  Sesjon 2: Tiltak
 • 14.00 - 14.20
  Fiskvandringväg förbi Anundsjö kraftverk
  • Angela Odelberg
   Statkraft Sverige
 • 14.20 - 14.40
  Eiers prosess for nye vilkår i Hemsil og Hol
  • Bjørn Otto Dønnum
   Hafslund E-CO Vannkraft AS
 • 14.40 - 15.00
  Miljøforbedringer i regulerte vassdrag som følge av nye vannplaner
  • Oda Bjerke
   NVE
 • 15.00 - 15.30
  Pause
 • 15.30 - 15.50
  Hvordan unngå at fisken får 'dykkersyke'?
  • Wolf Ludwig Kuhn
   NTNU
 • 15.50 - 16.10
  Gode forhold for fiskevandring i Mandalselva
  • Torbjørn Forseth
   NINA
 • 16.10 - 16.30
  Miljøtiltak ved Tolga kraftverk
  • Jon Museth
   NINA
  • Lars Bendixby
   Norconsult AS
 • 16.30 - 17.00
  Diskusjon for sesjonen
 • 17.00 - 17.00
  Slutt for dagen
 • 18.30 - 21.30
  Middag på hotellet (for påmeldte)
Onsdag 23. november
 • 08.30 - 10.50
  Sesjon 3: Kartlegging og metoder
 • 08.30 - 08.50
  GrønnLaser - et nyttig verktøy for regulanter og andre interessenter
  • Morten Stickler
   Skagerak Energi AS
 • 08.50 - 09.10
  Hvordan scanne topografi under breer? Eks fra Folgefonna
  • Jostein Bakke
   UiB
 • 09.10 - 09.40
  Pause
 • 09.40 - 10.00
  Hvordan beskriver miljøDNA artsmangfold i magasiner?
  • Markus Antti Mikael Majaneva
   NINA
 • 10.00 - 10.20
  Magasiners reguleringsevne - nytt fra forskningsprosjektet SamVann
  • Håkon Sundt
   Sintef Energi
 • 10.20 - 10.30
  Diskusjon for sesjonen
 • 10.30 - 10.50
  Pause
 • 10.50 - 14.00
  Sesjon 4: Klima
 • 10.50 - 11.15
  Framtidens ekstremnedbør
  • Rasmus Benestad
   MET
 • 11.15 - 11.40
  Utfordringer med å overholde konsesjonsvilkår i en tørr sommer
  • Øystein Bosdal Andreassen
   Agder Energi
 • 11.40 - 12.00
  Pause
 • 12.00 - 12.25
  Nytt avrenningskart for Norge
  • Stein Beldring
   NVE
 • 12.25 - 12.50
  Future runoff from Glaciers in the Nordics
  • Thomas Vikhamar Schuler
   Universitetet I Oslo
 • 12.50 - 13.00
  Diskusjon for sesjonen
 • 13.00 - 14.00
  Lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglig ansvarlige

Anne Marit Håstein Ruud. Foto

Relaterte arrangement