Fleksibilitet og langsiktig nettutvikling – scenarioer, analyser og verktøy

SINTEF Energi og Energi Norge inviterer til workshop for forbedret planlegging av distribusjons- og transmisjonsnett hensyntatt fleksible ressurser. Nye verktøy og case-studier presenteres som grunnlag for å diskutere behovene i bransjen.

Fleksible ressurser som forbrukerfleksibilitet og energilager vurderes i økende grad å spille en viktig rolle i forbindelse med planlegging og drift av kraftnettet. Det er behov for ny metodikk og nye verktøy for å få størst mulig nytte av fleksible ressurser i planlegging av distribusjons- og transmisjonsnett. I tillegg vil økende innslag av distribuert fleksibilitet også få betydning for koordinering mellom distribusjons- og transmisjonsnett og for rollen til norsk vannkraftproduksjon. 

Hvorfor delta?
 • Case-basert innsikt i nye metoder og verktøy for nettplanlegging 
 • Påvirkning av relevant utdanningstilbud
 • Erfaringsutveksling med andre innsiktsfulle mennesker i fornybarnæringen 
Hvem er det for?  
Norske aktører med interesser i nettutvikling og fleksibilitet i kraftsystemet 
 
NB! Workshopen er gratis, inkl. lunsj og middag. Hotellrom med frokost er reservert, men må dekkes av deltakerne. Deltakere fra partnere i FME Cineldi kan rapportere timer og reiseutgifter som egeninnsats i FME Cineldi. 

Program

3. november
 • 10.00 - 10.05
  Velkommen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 10.05 - 10.20
  Last- og produksjonsprognoser og modellering hensyntatt fleksibilitet for bruk i langsiktig planlegging av kraftnett og -produksjon.
  • Iver Bakken Sperstad
   SINTEF Energi
 • 10.20 - 10.40
  Scenarioer for utviklingen av energisystemet i Europa.
  • Regionale og lokale implikasjoner. 
  • Tone Svendsen Endal
   Miljøstiftelsen Zero
 • 10.40 - 11.00
  PlanNett og pågående arbeid med last og produksjonsprognoser
  • Rakel Alice Utne Holt
   NVE
 • 11.00 - 11.30
  Diskusjon
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 12.50
  Rollen til fleksibilitet i utviklingen av transmisjonsnett og regionalt distribusjonsnett i et konkret nettområde i Norge.
  • Resultater fra analyser i FlexPlan-prosjektet. 
  • Iver Bakken Sperstad
   SINTEF Energi
 • 12.50 - 13.10
  Hvordan kan distribuert fleksibilitet påvirke rollen til norsk vannkraft?
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 13.10 - 13.20
  Diskusjon
 • 13.20 - 13.35
  Databehov for kraftsystemanalyser hensyntatt distribuert fleksibilitet.
  • Merkebu Zenebe Degefa
   SINTEF Energi
 • 13.35 - 13.50
  Åpne nettdata for kraftsystemanalyser for Norge og Norden.
  • Tilgjengelige datasett og behov. 
  • Iver Bakken Sperstad
   SINTEF Energi
 • 13.50 - 14.20
  Pause
 • 14.20 - 14.45
  Forretningsmodeller for bruk av fleksibilitet og koordinering/prioritering mellom ulike tjenester fra fleksible ressurser.
  • Hanne Sæle
   SINTEF Energi
 • 14.45 - 15.10
  Regulatoriske rammebetingelser for bruk av fleksibilitet.
  • Alexander Kellerer
   RME
 • 15.10 - 15.40
  Diskusjon
 • 15.40 - 16.00
  Oppsumering og avslutning for dagen
 • 19.00 - 22.00
  Felles middag
4. november
 • 09.00 - 09.05
  Velkommen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09.05 - 09.25
  Introduksjon og mål for dagen – hvilken utdanning, metoder og arbeidsprosesser trenger nettbransjen for å hensynta fleksibilitet og utnytte eksisterende nett bedre i nettutviklingen? Korte innlegg fra ulike aktører.
  • Korte innlegg fra ulike aktører. 
  • Energi Norge, SINTEF Energi, Representant fra nettselskaper, NTNU
 • 09.25 - 09.45
  Hvordan hensynta fleksibilitet i nettanalyser for nettplanleggingsformål?
  • Resultater fra forskningen og muligheter i dagens verktøy. 
  • Iver Bakken Sperstad
   SINTEF Energi
 • 09.45 - 10.00
  Diskusjon: Hvilken utdanning og videreutdanning trengs de neste ti årene for nettplanlegging og driftsplanlegging hensyntatt fleksibilitet?
 • 10.00 - 10.20
  Pause
 • 10.20 - 10.40
  Pågående initiativer for erfaringsutveksling og kompetanseheving i nettbransjen.
  • Konklusjoner fra Nettutviklingskonferansen og diskusjon av veien videre 
  • Thea Øverli
   Lede
 • 10.40 - 11.00
  Sammenhengen mellom bruk av fleksibilitet og andre måter å utnytte dagens nett bedre.
  • Risikobasert driftspolicy og kriterier for leveringspålitelighet mv. 
  • Hanne Sæle
   SINTEF Energi
 • 11.00 - 11.20
  Diskusjon
 • 11.20 - 11.45
  Pause
 • 11.45 - 12.10
  Nye metoder og verktøy for optimal nettplanlegging hensyntatt fleksibilitet og "screening" av fleksibilitetstiltak i nettplanleggingen.
  • Merkebu Zenebe Degefa
   SINTEF Energi
 • 12.10 - 12.25
  Resultater fra case for regionalt distribusjonsnett og transmisjonsnett og for lokalt, mellomspenning-distribusjonsnett
  • Iver Bakken Sperstad
   SINTEF Energi
 • 12.25 - 12.50
  Diskusjon: Hva er de neste stegene bransjen kan ta for å ta ny metodikk for nettplanlegging hensyntatt fleksibilitet i praktisk bruk?
 • 12.50 - 13.00
  Oppsummering og avslutning
 • 13.00 - 14.00
  Lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Profilbilde Sissel J. Baastrup. Foto

Relaterte arrangement

 1. Nettilknytning og nettkostnader

  Størrelsen på investeringene i distribusjonsnettet avhenger ofte av bestillingene som kundene gjør. Har nettselskapene noen virkemidler for å begrense disse? Kan tilknytningsprosessen forbedres?