Damsikkerhet I uke 22 2022

Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

En dam, et lite hus og fjell. Foto

Dam Sulevann, Foto: Sverre Jarlid / Østfold Energi.

Hva får du kunnskap om?

I tillegg til regelverket for damsikkerhet behandles også temaene luker, ventiler, porter, grinder og rør, samt faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag. En praktisk befaring gjennomføres på kursets nest siste dag.

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og avsluttes med en obligatorisk prøve som må bestås for å få kurset godkjent.

Hvem er det for? 

Vassdragsteknisk ansvarlige (VTA) og andre tilsynspersonell. Anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg.

Program

Program dag 1 mandag
Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
 • 09.30 - 09.50
  Åpning ved kursleder
  • Jan Henry Eikevik
 • 09.50 - 11.00
  Regelverk
  • Roar Sivertsgård
   NVE
 • 11.00 - 11.15
  Pause
 • 11.15 - 11.45
  Drift av vassdragsanlegg
  • Roar Sivertsgård
   NVE
 • 11.45 - 12.45
  Lunsj
 • 12.45 - 13.30
  Gruppeoppgaver
  • Roar Sivertsgård
   NVE
 • 13.30 - 14.00
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Roar Sivertsgård
   NVE
 • 14.00 - 14.15
  Pause
 • 14.15 - 15.00
  Erfaringer fra storflommer
  • Per Glad
   NVE
 • 15.00 - 15.15
  Pause
 • 15.15 - 16.05
  Hydrologi – flom og flomavledning
  • Per Glad
   NVE
 • 16.05 - 16.20
  Pause
 • 16.20 - 17.00
  Video "Hvor sikre er våre dammer?"
  • Per Glad
   NVE
 • 17.00 - 17.45
  Gruppeoppgaver
  • Per Glad
   NVE
 • 17.45 - 18.30
  Gjennomgang gruppeoppgaver
  • Per Glad
   NVE
 • 18.30 - 18.30
  Slutt for dagen
 • 19.00 - 20.00
  Kveldsmat som inkl. for boende, bord er reservert slik at dere kan sitte sammen
Program dag 2 tirsdag
Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
 • 08.30 - 09.30
  Litt om betongteknologi
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 09.30 - 09.40
  Pause

   

 • 09.40 - 10.45
  Betongdammer

  Del 1, generelt, historikk, damtyper

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 10.45 - 10.55
  Pause
 • 10.55 - 12.00
  Betongdammer

  Del 2, laster, lastvirkninger, stabilitetskrav

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 13.30
  Gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 13.30 - 14.10
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 14.10 - 14.20
  Pause
 • 14.20 - 15.10
  Betongdammer

  Inspeksjoner, skader, skadeårsaker, skadeutbedringer

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 15.10 - 15.20
  Pause
 • 15.20 - 15.50
  Mur- og tredammer

  Generelt, historikk, damtyper, skader, skadeårsaker

  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 15.50 - 16.00
  Pause
 • 16.00 - 16.30
  Gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 16.30 - 17.15
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Hugo Fredly
   Norconsult AS
 • 17.15 - 17.15
  Slutt for dagen
 • 19.00 - 20.00
  Kveldsmat som inkludert for boende på hotellet (bord er reservert slik at dere kan sitte sammen)
Program dag 3 onsdag
Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
 • 08.30 - 09.20
  Fyllingsdammer

  Konstruksjon og virkemåte

  • Jan Henry Eikevik
 • 09.20 - 09.30
  Pause
 • 09.30 - 10.00
  Fyllingsdammer

  Gamle dammer-nye forskrifter

  • Jan Henry Eikevik
 • 10.00 - 10.20
  Pause
 • 10.20 - 11.10
  Fyllingsdammer

  Skader – nye beregninger 

  • Jan Henry Eikevik
 • 11.10 - 11.50
  Gruppeoppgaver
  • Jan Henry Eikevik
 • 11.50 - 12.50
  Lunsj
 • 12.50 - 13.20
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Jan Henry Eikevik
 • 13.20 - 14.10
  Tilsyn av dammer:

  Metodikk og praktisk gjennomføring

   

  • Jan Henry Eikevik
 • 14.10 - 14.30
  Pause
 • 14.30 - 15.20
  Internkontroll og sikkerhet for allmennheten ved anlegg i vassdrag
  • Jan Henry Eikevik
 • 15.20 - 15.30
  Pause
 • 15.30 - 16.20
  Internkontroll og sikkerhet for allmennheten ved anlegg i vassdrag forts.
  • Jan Henry Eikevik
 • 16.20 - 17.00
  Gruppeoppgaver
  • Jan Henry Eikevik
 • 17.00 - 17.40
  Gjennomgang av gruppeoppgaver og forberedelse til befaring
  • Jan Henry Eikevik
 • 17.40 - 17.40
  Slutt for dagen
 • 19.00 - 20.00
  Kveldsmat som inkludert for boende på hotellet (bord er reservert slik at dere kan sitte sammen)
Program dag 4 torsdag
Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
 • 08.30 - 09.20
  Stenge- / tappeorganer
  • Ragnar Hartmann
 • 09.20 - 09.30
  Pause
 • 09.30 - 10.20
  Stenge- / tappeorganer forts.
  • Ragnar Hartmann
 • 10.20 - 10.40
  Pause
 • 10.40 - 12.00
  Stenge- / tappeorganer forts.
  • Ragnar Hartmann
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 13.30
  Bussavgang til Østernvann Sandviksvassdraget i Bærum
 • 13.30 - 17.00
  Befaring av dammer ved Østernvann
 • 17.00 - 17.30
  Bussavgang tilbake til Clarion Collection Hotel Gabelshus
 • 17.30 - 18.30
  Gjennomgang tilsynsoppgave og befaring
  • Jan Henry Eikevik
 • 18.30 - 18.30
  Slutt for dagen
 • 20.00 - 22.30
  Festmiddag på i eget rom på hotellet.

  Påmelding påkrevd.

Program dag 5 fredag
Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
 • 08.30 - 09.30
  Kraftverksrør
  • Ragnar Hartmann
 • 09.30 - 09.40
  Pause
 • 09.40 - 11.00
  Kraftverksrør fortsetter / Vibrasjoner i rør, et eksempel
  • Ragnar Hartmann
 • 11.00 - 11.15
  Avslutning, oppsummering av kurset
  • Jan Henry Eikevik
 • 11.15 - 11.30
  Pause
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 14.30
  Eksamen
  • Jan Henry Eikevik
 • 14.30 - 14.30
  Slutt

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglig ansvarlig

Anne Marit Håstein Ruud. Foto

Relaterte arrangement